Detaljhandeln mjuklandar 2017
Hem DETALJHANDEL Detaljhandeln mjuklandar 2017

Detaljhandeln mjuklandar 2017

Publicerat av: Redaktionen

Den svenska detaljhandeln visar fortsatt tillväxt, men en viss inbromsning har börjat skönjas.

Detaljhandeln mjuklandar 2017 3Fortsatt momentum sätts den närmaste tiden av det låga ränteläget, befolkningstillväxten och en stadig trend med allt fler sysselsatta. Inför 2017 och 2018 bedöms tillväxten mattas av något. Köpkraften är för närvarande uppe på en mycket hög nivå och kommer att ha svårt att växa i samma takt som tidigare. HUI Researchs prognos för detaljhandelns tillväxt 2016 hålls kvar på 3,5 procent, medan tillväxten för 2017 revideras ner till 3,0 procent.

HUI Research skriver ner sin prognos för dagligvaruhandeln från 3,0 till 2,5 procent i löpande priser under helåret 2016. Nedskrivningen har bland annat sin grund i fallande konsumentpriser som drar ner tillväxten i rena pengar. Under 2017 väntas en tillväxt om 3,0 procent mätt i löpande priser drivet av en ökande befolkning och prognosticerade valutaförändringars påverkan på konsumentpriserna.

Hushållen har fortsatt god köpkraft men jämförelsetalen avseende tillväxt är starka. Inom sällanköpsvaruhandeln har därför tillväxten planat ut inom vissa branscher den senaste tiden. Under återstoden av 2016 kommer konsumtionstakten sannolikt att hållas uppe tack vare vad som indikeras vara rekordartad Black Friday-försäljning i november och ett nytt rekord för julhandeln. Inför 2017 och 2018 är bedömningen att tillväxten kommer att göra en mjuklandning. Sällanköpsvaruhandelns prognos avseende år 2017 revideras ned med 0,5 procentenheter till 3,0 procent mätt i löpande priser.

– Köpsuget i svenska hushåll blir mer ljummet de kommande åren, konsumenterna visar tecken på att hålla hårdare i plånboken eftersom man känner viss osäkerhet och oro över vart svensk ekonomi är på väg, säger Michael Cronholm, konsultchef på HUI Research. Högre räntor, högre inflation som ger lägre reallöner och en mer orolig arbetsmarknad gör att handlarna inte kan räkna med samma shoppingyra som under de senaste åren.

Svensk tillväxt drivs framförallt av offentlig konsumtion samt av fasta bruttoinvesteringar. HUI Researchs BNP-prognos för 2016 ligger kvar på 3,6 procent medan prognosen för 2017 revideras ned till 2,6 procent (2,8) på grund av minskad dragkraft i fasta bruttoinvesteringar, offentlig konsumtion samt hushållens konsumtion.Detaljhandeln mjuklandar 2017 4

Relaterade Artiklar