Tvätta smarta kläder?
Hem NYHETER Tvätta smarta kläder?

Tvätta smarta kläder?

Publicerat av: Redaktionen

Smarta kläder, kan man tvätta dem?

Tvätta smarta kläder? 2Det föreslagna projektet ska resultera i en standardiserad metod för att prova tvättbarheten hos sport- och fritidskläder med e-textil. Med e-textil menas i det här fallet nylon, polyester eller polyuretan, som kan innehålla elektriskt ledande material och sensorer som känner av data om hälsan hos den som har kläderna på sig.

Bakgrunden är naturligtvis att det inte finns någon standard för att prova hur sådana kläder och textilier klarar av att tvättas. Därför har man från Korea lagt ett förslag att ta fram en sådan standardmetod. Förslaget har lämnats till IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, IEC.

Arbetet, som alltså ska resultera i en internationell standard, är tänkt att drivas i den nystartade gruppen IEC TC 124, Wearable electronic devices and technologies.

IEC TC 124 ska alltså både arbeta med material och komponenter och med system och tillämpningar för kroppsnära elektronik. SEK Svensk Elstandard, den svenska organisation som är medlem i IEC, startar nu en svensk grupp, SEK TK IoT.

Den ska samla de företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige som vill följa eller aktivt delta i arbetet i IEC TC 124 och i motsvarande internationell grupp för IoT, sakernas internet. Ett uppstartmöte ska hållas hos SEK i Kista, Stockholm den 28 maj, dit alla intresserade är välkomna. Anmälan till sek@elstandard.se.

Förslaget till tvättprovning är ganska genomarbetat med tvättcykler och andra specifikationer.

Det har beteckningen 124/18/NP och kan beställas på snc@elstandard.se fram till den 4 maj.

Ett annat förslag till nytt projekt i samma grupp är 124/19/NP, som gäller en standard för att prova och bedöma handskar med sensorer för att känna av fingrarnas läge och rörelser. Sådana handskar kan användas i olika tillämpningar med förstärkt eller virtuell verklighet (AR, VR) eller vid rehabilitering. Det kan beställas från samma adress, samma sista datum.

De flesta internationella standarderna från IEC antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenske medlemmen i IEC sedan 1907 och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

– Bärbara enheter, kroppsnära elektronik och smarta textiler är framväxande teknologier för att enkelt och tillförlitligt kunna erhålla information om kroppsnära funktioner, säger Thomas Korssell, VD på SEK Svensk Elstandard www.elstandard.se.

Han förtydligar:
– Detta omfattar allt från patientövervakning till professionella idrottsutövare och allt däremellan. För att erhålla den bästa interoperabilitetsnivån mellan olika bärbara enheter och för att utveckla en säker och funktionell hantering av insamlad data är utvecklingen av internationella standarder ett nödvändigt verktyg inom detta område.

Relaterade Artiklar