Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen
Hem NYHETER Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen

Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen

Publicerat av: Redaktionen

Tänk dig att du kan abonnera på transportlösningar som tar dig dit du vill, när du vill, via en app i mobilen.

Transporter på abonnemang kan ersätta den privata bilen 1

Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Denna tjänst kommer att testas i Stockholm och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, följer satsningen tillsammans med forskare från bland annat KTH och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Studien omfattar omkring 100 hushåll i Stockholm som under hösten får använda en mobilitetsapp för sitt vardagliga resande. I tjänsten får de tillgång till olika transporter, till exempel kollektivtrafik, bilpool, hyrbil och lånecykel, som gör det möjligt att resa utan att behöva äga en egen bil. Syftet med studien är att få kunskap om hur användarna upplever sitt nya resande samt kartlägga hur de faktiskt reser.

– Vi är intresserade av i vilken utsträckning användarnas upplevelser påverkas av att göra sina vardagliga aktiviteter med hjälp av mobilitet som tjänst istället för att ta den egna bilen. Upplever de resandet som mer eller mindre stressigt, av högre eller lägre standard? Upplever de det överhuvudtaget möjligt att göra det man vill och leva det liv man önskar? Säger Margareta Friman, professor i psykologi vid CTF.

I studien deltar, förutom Margareta Friman, även CTF-forskarna Lars E. Olsson och Katrin Lättman, båda inom psykologi.

Framtidens mobilitets- och tillgänglighetstjänster
Studien drivs inom Mistra SAMS, ett forskningsprogram där akademi, näringsliv och offentlig sektor, samverkar för framtidens mobilitets- och tillgänglighetstjänster. Mistra SAMS koordineras av KTH i nära samarbete med VTI.

– För att få fler att resa mer hållbart krävs mer kunskap. Små pilotstudier som den här är centrala för att förstå hur människors beteenden och upplevelser påverkas. Inom Mistra SAMS arbetar vi dessutom tvärvetenskapligt vilket ger goda förutsättningar för att vidareutveckla denna typ av mobilitetslösning i större skala, säger Margareta Friman.

– Mistra SAMS skapar kunskapsunderlag för att kunna främja en övergång till tillgänglighetstjänster som konkret kan bidra till att ställa om det urbana transportsystemet i linje med hållbarhetsmål. Genom de olika perspektiv som våra samarbetspartner har, däribland CTF vid Karlstads universitet, skapar vi en bra grund för att kunna bli framgångsrika, säger Anna Kramers, forskare vid KTH och programchef för Mistra SAMS.

Här kan du läsa mer om Mistra SAMS www.sams.kth.se/se.

Relaterade Artiklar