Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Thomas Tuomenoksa spanar: 6 trender inom mobilapputveckling

Thomas Tuomenoksa spanar: 6 trender inom mobilapputveckling

Publicerat av: Redaktionen

Utvecklingen går snabbt och nya trender uppstår som påverkar samhället, oss som individer och utvecklingen i SoftOne GO.

Thomas Tuomenoksa spanar: 6 trender inom mobilapputveckling 2

Utvecklingen går snabbt och nya trender uppstår som påverkar samhället, oss som individer och utvecklingen i SoftOne GO. Här spanar apputvecklaren Thomas Tuomenoksa på några av de stora trenderna han ser inom mobilappsutvecklingen.

Här spanar apputvecklaren Thomas Tuomenoksa på några av de stora trenderna han ser inom mobilappsutvecklingen.

1. STÖRRE KRAV OCH BEHOV AV FUNKTIONALITET I APPAR

Vi kan se en utveckling mot ett större kontorsoberoende, både bland mer traditionella kontorsroller där aktivitetsbaserade kontorsplatser blivit vanligare men också en stor del ”deskless”-arbetare, där majoriteten av arbetet inte är knutet till ett skrivbord, som också fortsätter att öka.  Med mer flexibla och rörliga arbetsformer förändras behoven och mobilappar ger de verktyg man behöver för att kunna sköta sitt arbete på språng. Efterfrågan på funktioner i mobilappar ökar också när fler användare vänder sig till sina mobiltelefoner för alla typer av online-aktiviteter, som shopping, spel, företagsledning och sociala interaktioner. Det här är en utveckling vi sett under många år, och något som fortsätter att växa och med det även kraven på utökad funktionalitet.

Samhället går mot digitalisering i en snabbt ökande takt och företag, både stora och små, anpassar sig till nya trender och idéer för mobilapputveckling. Vi ser att mobilappar har gått från att vara ett komplement till att vara ett fullvärdigt alternativ. Idag kan man göra nästan allt i telefonen. Det är en utveckling vi välkomnar.

2. NY TEKNIK TAR SIN IN I TRADITIONELLA BRANSCHER

AR-aktiverade och VR-aktiverade mobilappar har en stor inverkan på spel- och videoarenan. Vi ser att AI, IoT, gamification, AR och VR knutna till andra praktiska syften och branscher växer, till exempel inom hälsovård, utbildning och navigering. Vi följer trenderna och undersöker kontinuerligt hur teknikerna kan implementeras för att förbättra vår produkt.

3. ÖKAD FUNKTIONALITET KRÄVER ÖKAD SÄKERHET

Dessvärre ökar antalet internetbrott, som bedrägerier och hacking, och många användare är rädda för att utbyta data över internet. I och med att mer och mer funktionalitet implementeras i appar ökar även mängden kritisk information som behandlas. Säkerheten är otroligt viktig och något som vi arbetar mycket med.

Vi ser att BankId blir allt vanligare. Blockchain är en annan teknik som väntas öka för att ge säkerhet för känslig information. Det här är en teknik som används av banker och betalningsappar för att säkerställa säkra transaktioner. Framöver kommer den sannolikt att implementeras i fler system för att förbättra säkerheten såväl som spårning och kvalitetskontroller.

4. IOT-AUTOMATISERING FORTSÄTTER ATT ÖKA

IoT (Internet of Things) är ett område som fortsätter växa. Det kan beskrivas som ett brett anslutet nätverk av prylar via internet, ofta med mobiltelefonen som styrningsfunktion. Ett exempel som är applicerbart för SoftOne GO mobilapp är automatiserad tidsstämpling där man genom wearables eller gps känner av när en anställd är närvarande. Där skulle man kunna automatisera vissa funktioner utan att användaren ens behöver ta upp sin mobiltelefon.

Jag tror generellt att efterfrågan på IoT-aktiverade mobilappar kommer att öka, eftersom användare föredrar fjärråtkomst till sina prylar via enkelheten i mobiltelefonen.

5. MOLNTJÄNSTER BLIR ALLTMER POPULÄRA

Vi ser att utvecklingen av molntjänster konstant ökar, såsom Google Drive och Dropbox. En molnbaserad app fungerar från en fjärrserver och lagrar samtidigt data på servern. För mobilappar innebär det att telefonens minne inte påverkas av den data som finns i appen. Det här är en trend jag tror kommer fortsätta och här ligger vi bra till med SoftOne GO mobilapp då hela systemet redan är molnbaserat.

För användare av mobilappar är skillnaden inte speciellt stor, men ut ett utvecklingsperspektiv är molnbaserade appar både snabbare och mer kostnadseffektiva att utveckla.

6. RÖSTSTYRNING HAR NORMALISERATS

Röststyrning är kanske inte en ny spaning, men vi ser en ökad acceptans och användande av just röststyrning. I takt med att alltfler använder Alexa, Google Home och Text to Speech så normaliseras tekniken och användningsområdena ökar därmed successivt. Många av våra kunder och användare arbetar ute på fältet och skulle kunna dra nytta av att inte behöva titta och trycka på sin telefon för att utföra arbetsuppgifter

Relaterade Artiklar