Tänk nytt och digitalt för att lyckas i Asien – ny rapport
Hem NYHETER Tänk nytt och digitalt för att lyckas i Asien – ny rapport

Tänk nytt och digitalt för att lyckas i Asien – ny rapport

Publicerat av: Redaktionen

Asien, framför allt Kina, har andra digitala kanaler och ekosystem för innovations- och företagsfrämjande.

Tänk nytt och digitalt för att lyckas i Asien - ny rapport 2Svenska tillväxtföretag som vill etablera sig där behöver lära mer, lära om och lära nytt. Hur det ska ske, och vad de behöver för typ av stöd presenteras i Tillväxtverkets rapport ”Boost Asia”.

I regeringens internationaliseringsstrategi  satsas det på Born Global-företag, det vill säga företag som från start kan verka på en internationell marknad. Men vad behöver dessa företag för att kunna konkurrera med omvärlden, framför allt den starkt växande marknaden i Asien?

Marie Claire Maxwell är ”chinapreneur” och har jobbat med Asien sedan 1998. Hon har tillsammans med andra organiserat inspirationsresor till Kina för startups och scaleups. Hon är också en av författarna till en rapport som finansieras av Tillväxtverket – ”Boost Asia”.

– Många tror att vi är så extremt innovativa och moderna i väst med till exempel Facebook och Google, säger Marie Claire. Men i Kina är dessa kanaler blockade. Du måste anpassa marknads- och försäljningskanaler till de kinesiska motsvarigheterna. Även logistik- och betalningslösningarna är helt annorlunda. De digitala kanalerna för försäljning och marknadsföring gör det möjligt för företag att komma in på marknader ganska enkelt. Men man måste veta vilka kanaler som finns och förhålla sig till dem.

Boost Asia Actions
I rapporten “Boost Asia” finns flera förslag på hur företag kan lyckas på de asiatiska marknaderna:

 

  • Kunskapsutbyte, delegationer och studiebesök.
  • Stöd till små tillväxtföretag för Asien-etablering.
  • Uppgradering av ekosystem för företagsfrämjande.
  • Nordic Innovation House i Asien.

 

Relaterade Artiklar