Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Svårt att avslöja falsk e-post som används vid vd-bedrägerier

Svårt att avslöja falsk e-post som används vid vd-bedrägerier

Publicerat av: Redaktionen

Trots att så kallade vd-bedrägerier (business email compromise) bara utgör en mindre andel av det totala antalet spjutfiskeattacker kostar de enligt FBI tiotals miljarder kronor varje år.

Svårt att avslöja falsk e-post som används vid vd-bedrägerier 2

Svårt att avslöja falsk e-post som används vid vd-bedrägerier

I en ny studie visar Barracuda Networks hur cyberkriminella ofta skapar falska e-postkonton som verktyg för den här typen av bedrägerier. Sedan den 1 april 2020 har falska e-postkonton använts i 45 procent av de vd-bedrägerier som upptäckts. AI kan vara till god hjälp för att avslöja de många gånger svårupptäckta angreppen.

Barracudas säkerhetsexperter har sedan början av året identifierat 6 170 falska e-postkonton som använt Gmail, Yahoo och andra etablerade e-posttjänster för att genomföra mer än 100 000 angrepp mot nära 6 600 företag. För att undgå att upptäckas och stoppas av säkerhetsprogram använder angriparna oftast de falska e-postkontona bara ett fåtal gånger. I nära tre av tio fall används de bara under en 24-timmarsperiod. Samtidigt finns exempel där falska e-postkonton använts under betydligt längre tid.

Ser ut att komma från legitim avsändare
– Den här typen av riktade bedrägerier är mycket inkomstbringande och utvecklas hela tiden för att kringgå upptäckt. De är ofta noga planerade och formulerade på ett sådant sätt att mottagaren släpper garden. Genom att använda väletablerade e-posttjänster ökar man också chansen att passera de säkerhetsfilter som finns. I det här sammanhanget bör man samtidigt förstå att så kallad spoofing är en metod för attacker. Det innebär att man förfalskar avsändaradressen och ger intrycket av att e-postmeddelandet kommer från en legitim avsändare, säger Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks verksamhet i Norden.

– För att stoppa angrepp av det här slaget är artificiell intelligens en viktig komponent som kan öka motståndskraften väsentligt. Med hjälp av AI förbättras möjligheterna att upptäcka och stoppa den här typen av bedrägeriförsök. En annan avgörande komponent är att träna medarbetarna och simulera bedrägeriangrepp, fortsätter Peter Gustafsson.

Relaterade Artiklar