Hem NYHETER Stora datamängder nyckeln till Pulsens AI-satsningar

Stora datamängder nyckeln till Pulsens AI-satsningar

Publicerat av: Redaktionen

Pulsenkoncernen har flera bolag som jobbar aktivt med AI-lösningar, bland annat inom retail och kommunal socialtjänst.

Stora datamängder nyckeln till Pulsens AI-satsningar 2

Jonas Toftefors, CDO på Pulsen AB

En förutsättning för att lyckas med sin AI är tillgång till stora datamängder – något som är en av bolagens gemensamma styrkor, menar Jonas Toftefors, CDO på Pulsen AB. Med hjälp av datan kan bolagen bygga nya tjänster med verklig kundnytta.

Att artificiell intelligens revolutionerar teknikvärlden har knappast undgått någon. Möjligheterna med AI skapar en global efterfrågan av effektivare problemlösning, prognostisering och hantering av mänskliga göromål. Hur stor inverkan AI kommer ha på våra liv i framtiden kan vi än så länge bara spekulera i – men vi kan vara säkra på att det kommer vara en del av vardagen.

Inom Pulsenkoncernen arbetas det för fullt med AI-utveckling. Jonas Toftefors, Chief Digital Officer på Pulsen AB, menar att flera av koncernens bolag är mycket aktiva i frågan.

– Vi har tillgång stora mängder intressant data i våra verksamheter som gör förutsättningarna att skapa bra AI-lösningar väldigt goda. Vi ser stora möjligheter i att kunna bygga nya tjänster som kan skapa värde för våra kunder. Vi har förstärkt organisationen med relevant kompetens och kommer anställa ännu fler, säger Jonas Toftefors.

– Inom Pulsen Retail jobbas det aktivt med flera AI-baserade projekt just nu. En ansenlig del av Sveriges e-handel går genom vår handelslösning Harmoney, vilket innebär att vi – i samråd med kunderna – har tillgång till stora mängder data som vi kan dra värdefulla slutsatser av.

Genom innovationsforumet Rapid Innovation Camp arbetar Pulsen Retail fram AI-lösningar för olika ändamål, som till exempel att hjälpa kunderna med prognoser för inköp.

– Vi har utvecklat en AI som kan hjälpa kunden köpa in rätt mängd artiklar i rätt storlek utifrån kundmålgrupper och genom externa data. Det ger kunden fördelar i form av mindre makulering i lagren, kollektionerna blir mer pricksäkra och man slipper rea ut artiklar i samma utsträckning.

– Vi kan också kan erbjuda kunderna tillgång till andra kunders anonymiserade data. Vi tittar på att bygga ett community där flera retailbolag delar med sig av sin anonymiserade data för att dra smartare slutsatser. Vi har flera kunder som visat intresse inom området, eftersom data är en nödvändighet för beslutsfattande idag.

RÄTT INSATSER FÖR ÄLDRE MED HJÄLP AV AI

AI-möjligheter finns också inom Pulsen Omsorg. Bolaget tillhandahåller Combine – ett stöd för effektiv välfärdsteknik inom socialtjänst och omsorg. Jonas Toftefors ser att AI-teknik kommer behöva utnyttjas på rätt sätt även inom kommunal och sekretesskyddad verksamhet.

– I takt med vår åldrande befolkning kommer vi ha allt fler medborgare som inte är i arbetsför ålder. Då behöver vi kunna fatta smartare beslut och snabbare hitta rätt åtgärd till rätt person. Eftersom det finns regelverk kring automatiserade processer i den här typen av verksamhet handlar det om att underlätta för handläggaren att fatta beslut. Man kan exempelvis lära en AI att identifiera ett riskbeteende, varpå handläggaren själv kan bestämma sig för att utreda eller inte. Det skapar bättre nytta för våra skattepengar.

– Det kan också handla om att en AI kan ge förslag på rekommenderade insatser inom äldreomsorgen utifrån vad som gett bäst effekt i liknande fall tidigare. Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna, det finns otroligt mycket data inom den offentliga sektorn som använd på rätt sätt kan komma till gagn för både medborgarna och kommunerna.

EN SMARTARE, BILLIGARE OCH MER DYNAMISK SERVERKRAFT

Inom Pulsenkoncernens driftbolag Pulsen Production har AI-lösningar använts internt för att analysera hot och intrångsförsök mot bolagets servrar. En AI kan upptäcka eller hindra hot i ett tidigt skede och förhindra större problem. Jonas Toftefors ser fler användningsområden för AI på driftssidan.

– Det behöver inte enbart handla om att upptäcka hot. Det kan vara minst lika användbart att kunna förutspå serverkapacitet. Kan man förutsäga en dipp i servernyttjandet kan man exempelvis passa på att göra underhåll, och givetvis även kunna leverera mer CPU-kraft till kunderna när de behöver det. På så sätt skapar man en mer dynamisk kraft som innebär en billigare lösning för kunderna.

SMÅ LÖSNINGAR FÖR STORA FÖRBÄTTRINGAR

Idén om den stora, omfattande AI-lösningen som effektivt hanterar en organisations alla problem slår Jonas Toftefors snabbt hål på. Han menar att små, spetsiga AI-lösningar är vägen framåt.

– Många tänker på artificiell intelligens som en allt-i-ett-lösning. Man är fel ute om man tror att man kommer kunna stoppa in allsköns problem i en och samma AI och få bra resultat. Istället bygger vi små tillämpningar som blir experter på det de gör. Vi kanske har en AI som är superduktig på att avgöra vilken färg som kommer trenda i nästa års mode, och en annan som kan avslöja bidragsfusk inom socialtjänsten. De kommer inte lösa varandras problem. Vi satsar på små spetsiga AI som kan köras på en vanlig användardator. Det blir både billigare och mer lättanvänt för kunderna.

– För att skapa framtidens AI-modeller – oavsett om man bygger stora eller små – behövs stora datamängder för att ge bra resultat. Där har Pulsen tillgång till mycket data som är relevant och korrekt, och det utgör grunden för effektiva AI-lösningar, säger Jonas Toftefors avslutningsvis.

Relaterade Artiklar