Hem NYHETER Specialistteam inom video-utveckling för en global marknad

Specialistteam inom video-utveckling för en global marknad

Publicerat av: Redaktionen

I en tid när distansarbete tillhör det nya normala lanserar Eyevinn Technology sitt erbjudande Eyevinn Video-Dev Team.

Specialistteam inom video-utveckling för en global marknad 3Med en väl inarbetad process för distansarbete och sina samlade erfarenheter av mjukvaru-utveckling av streamingtjänster möter erbjudandet behovet av spetskompetens i detta område på en global marknad.

Med erbjudandet, Eyevinn Video-Dev Team®, tar Eyevinn siktet på den globala streaming-marknaden.

Med sina samlade erfarenheter av mjukvaru-utveckling av streamingtjänster och väl inarbetade processer för distansarbete erbjuder Eyevinn sina tjänster inom mjukvaru-utveckling för streamingteknik-bolag utanför Sverige och Norden. Processen för distansarbete har sin grund i hur ”open source”-utveckling går till där deltagare i projekten oftast sitter spridd runt om i världen.

”Vi ser framförallt ett stort tryck från USA där streamingmarknaden nu är glödhet på grund av den pågående ’cord-cutting’ vi ser. Traditionella affärsmodeller utmanas och nya aktörer gör intåg på TV-marknaden. Något som till stor del möjliggörs av den nya streaming-tekniken och erfarenhet kring detta är starkt eftertraktat”, erfar Alexander Björneheim, VD Eyevinn.

Alexander fortsätter:

”Med skräddarsydda och specialiserade team kan den samlade erfarenhet som finns inom bolaget komma våra kunder till godo. I Sverige är det fortfarande en konsult på plats som främst efterfrågas men vi ser redan idag att detta kommer med tiden ändras. Våra kunder förstår att med ett team kan de få ut ett ännu högre värde per levererad timma.”

När det finns behov av att utveckla en ny funktionalitet och rätt kompetens saknas eller inte är tillgänglig kan kunden ta in ett Eyevinn Video-Dev Team® för att lösa den specifika uppgiften.

”Vi ser ibland att bolag behöver prioritera bort vissa funktioner då man inte har kapaciteten att utveckla den och den är inte tillräckligt stor för att ta in och on-boarda en till person till teamet. Då kan de istället ta in ett Eyevinn Video-Dev Team som löser den specifika uppgiften.”, berättar Alexander Björneheim.

Erbjudandet sträcker sig från små isolerade utvecklingsobjekt till större projekt. Teamen skräddarsys för varje uppdrag utifrån problemet som skall lösas. Ett Eyevinn Video-Dev Team® är självgående och tar fullt ansvar för utveckling, dokumentation, testning och leverans av den funktionalitet som teamet fått i uppdrag att ta fram. Eyevinn kan också erbjuda förvaltning och support för den framtagna funktionaliteten.

Några exempel på kunder som nyttjar den här tjänsten är Yospace (UK), OTTera (USA), Ad Lightning (USA) för att nämna några.

Relaterade Artiklar