Snabb tillväxt av telefonbedrägerier – AI gör utmaningen större
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Snabb tillväxt av telefonbedrägerier – AI gör nu utmaningen större

Snabb tillväxt av telefonbedrägerier – AI gör nu utmaningen större

Publicerat av: Redaktionen

Bara i Sverige ökade enbart telefonbedrägerier med 43 procent mellan 2021 och 2022.

Den snabba tekniska utvecklingen inom artificiell intelligens innebär risker för en fortsatt ökning.

Antalet telefonbaserade bedrägerier ökar snabbt – men förlusterna bedrägerierna resulterar i ökar ännu snabbare. Medan antalet anmälda bedrägerier ökade med 43 procent under 2022 jämfört med föregående år, beräknas de summor som bedragarna kom över ha ökat nästan dubbelt så mycket – 83 procent, motsvarande 619 miljoner kronor, visar statistik från Brottsförebyggande Rådet och polisen.

Det finns få indikationer på att ökningen skulle stanna av under de kommande åren, och desto fler tecken på att den ska fortsätta öka. En riskfaktor är den snabba tillväxten av AI-relaterade tjänster som hamnat i fokus under det senaste halvåret.

”Generativa AI-tjänster som ChatGPT, Dall-E och Bard är fantastiska verktyg för att hjälpa oss i vårt vardagliga arbete och för att stimulera kreativitet. Men tyvärr är det nästan alltid så att den grupp som är snabbast av alla på att ta till sig ny teknologi och hitta praktiska tillämpningar är de kriminella, och det finns ingen anledning att tro att AI är ett undantag. Även om de kommersiella och öppna tjänsterna har olika spärrar för att förhindra oetisk användning, så är en teknik lätt att kopiera när den väl är allmänt tillgänglig”, säger Baris Färnman, CISO och VP Information Security på Truecaller som erbjuder konsument- och företagstjänster till den globala marknaden fokuserade på mobil säkerhet.

Under de senaste veckorna har myndigheter i USA och Kanada varnat för pågående bedrägerivågor som utnyttjar AI-baserade rösttjänster. Utifrån ett begränsat källmaterial – till exempel en video från sociala medier – är det möjligt att skapa en röst som läser upp ett manus och vars karaktär är snarlik röstkällan. I den kanadensiska regionen Newfoundland tros hundratals äldre ha blivit uppringda av en röst som utger sig för att vara en släkting i behov av hjälp, och till skillnad från vid andra telefonbaserade bedrägerier påminner rösten om den person den utger sig för att vara.

Vid en enkel Google-sökning hittar man hundratals olika tjänster som klonar röster.

”Även om resultatet inte är helt perfekt och naturligt, är en svaghet att våra hjärnor inte är betingade att bli misstänksamma om du tycker dig känna igen rösten, du blir mer benägen att tro på något du hör än på något du läser.  Det är också relativt enkelt att genomföra riktade bedrägerier i stor skala eftersom det krävs så lite källmaterial för att skapa en någorlunda trovärdig röst”, säger Baris Färnman.

Även om bedrägeri i stor skala framför allt förekommit i engelskspråkiga länder är tekniken inte svår att anpassa till valfritt språk, och därför är sannolikheten hög att ett stort antal försök kommer att ha gjorts i Sverige när 2023 är till ända. Kanske pågår de redan. Det bästa man kan göra för att förbereda sig, menar Baris Färnman, är att anmäla allt:

Snabb tillväxt av telefonbedrägerier – AI gör utmaningen större”Det är bättre att vara uppmärksam på och agera mot en växande bedrägeritrend innan den har fått fäste än när många redan hunnit drabbas. Om man tror sig ha blivit utsatt för ett svenskspråkigt bedrägeriförsök med AI-röst är det väldigt relevant information för myndigheter och säkerhetsorganisationer. Anmäl samtalet på de plattformar du kan, och kontakta gärna samarbetsorganisationer som Stöldskyddsföreningens Säkerhetskollen med din upplevelse. Även om du inte lät dig luras, kan du hjälpa andra.”

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar