Så viktigt är miljövänliga e-handelsleveranser enligt svenskarna
Hem E-HANDEL Så viktigt är miljövänliga e-handelsleveranser enligt svenskarna

Så viktigt är miljövänliga e-handelsleveranser enligt svenskarna

Publicerat av: Redaktionen

E-handelns utbredning har bidragit till att dess klimatpåverkan diskuteras allt mer.

Så viktigt är miljövänliga e-handelsleveranser enligt svenskarna 1

Trots efterfrågan på leveranser som värnar om miljön är fyra av tio svenskar inte är villiga att betala extra för att e-handelsleveransen ska klimatkompenseras.

Men vad är egentligen viktigast för svenskarna sett ur ett miljöperspektiv när de handlar online?

Högst prioriterat är att leveransfordonet körs på förnybart bränsle följt av att leveransen klimatkompenseras. Samtidigt är endast nio procent villiga att betala mer än 50 kronor för klimatkompensation. Det visar en ny undersökning från Best Transport.

När konsumenter handlar på nätet efterfrågas inte bara möjligheten till en snabb leverans utan även möjligheten att göra ett miljömedvetet val. En ny riksrepresentativ undersökning från Best Transport avslöjar vad svenskarna tycker är viktigast ur just ett miljöperspektiv när de handlar online. Att fordonet körs på förnybart bränsle prioriteras högst för närmare var femte person. Nästan lika många anser att det viktigaste är att leveransen klimatkompenseras.

– Bland unga konsumenter är klimatkompenserade leveranser allra högst prioriterat enligt vår nya undersökning. Det är glädjande då vi klimatkompenserat varje leverans sedan 2015. Svenskarna vill också se att fordonen körs på förnybart bränsle. Detta är ytterligare något som vi satsat på, i dag fyller vi våra bilar så mycket som möjligt med det förnybara bränslet HVO100. Men vi är inte nöjda där. År 2030 är målsättningen att samtliga av Best Transports fordon drivs på förnybart bränsle, säger Niklas Knight, VD på Best Transport.

Unga mest villiga att betala för klimatkompensation

Trots efterfrågan på leveranser som värnar om miljön visar undersökningen att fyra av tio svenskar inte är villiga att betala extra för att leveransen ska klimatkompenseras. Bland de som kan tänka sig att betala extra är endast fyra procent villiga att lägga mer än 100 kronor. Samtidigt visar resultatet att betalningsviljan skiljer sig mellan åldersgrupperna. I åldern 18-29 kan hela 61 procent tänka sig att betala extra för en leverans som klimatkompenseras. Motsvarande siffra i åldersgruppen 60 år och äldre är endast 35 procent.

– Många konsumenter känner att de slits mellan att välja en snabb leverans och att göra ett val som värnar om miljön. Vi har aldrig tyckt att det ska vara antingen eller. En snabb leverans med Best Transport är ett miljöval där klimatkompensationen inte kostar extra för kunden, avslutar Niklas Knight.

Relaterade Artiklar