Auto Draft
Hem NYHETER Så slår vi upp dörrarna till trygga butiker när restriktionerna släpps

Så slår vi upp dörrarna till trygga butiker när restriktionerna släpps

Publicerat av: Redaktionen

I nästa vecka inför regeringen anpassade restriktioner och Sverige går mot ett öppnare samhälle.

Men efter att ha levt med restriktioner i över ett år har konsumentvanorna förändrats. Pandemin tvingade handeln till kraftiga omställningar och vissa av de anpassningar som gjordes kommer troligtvis finnas kvar en lång tid framöver. Data från betalteknikbolaget Adyen visar att handlarna behöver bättre verktyg för att hantera fler kanaler, öka flexibiliteten inom verksamheten och satsa på self-service när de återigen kan ta emot ett högre antal besökare i butikerna.

E-handeln som haft en stabil tillväxt de senaste åren ökade kraftigt under fjolåret och konsumentgrupper som tidigare föredragit att handla i fysiska butiker har sannolikt etablerat nya vanor. Enligt Adyens Retailbarometer från 2020 ansåg sju av tio konsumenter att handlare som etablerat försäljning via flera kanaler, så som fysisk butik, e-handel och sociala medier, bör anpassa sig till samma flexibla inställning fortsättningsvis.

– Många längtar nog efter att gå tillbaka till butikerna och vi kommer troligtvis se ett högre tryck på butikshandeln i samband med att samhället öppnar upp mer och mer. Men när konsumenterna har vant sig vid att handla genom fler kanaler blir det viktigare att investera i teknik som binder samman de olika kontaktytorna. Därför krävs betalsystem som inte bara kan hantera större volymer, utan även en mer mångfacetterad handel, säger Tobias Lindh, VD för Adyen i Norden och Baltikum.

Företag som helt integrerat den fysiska butiken med sin e-handel, där nya tekniska lösningar samlar information om en konsuments kundresa mellan försäljningskanalerna, har enligt Retailbarometern lyckats hantera pandemin bäst. Genom en enhetlig upplevelse, i vilket kundernas valmöjligheter utökats, suddas gränserna mellan e-handeln och handeln i de fysiska butikerna ut. Ett onlineköp kan nu både hämtas upp och returneras i butik och vice versa.

Dessutom innebar en bättre teknisk infrastruktur med högkvalitativ data att företagen enklare kunde förutspå och hantera kundernas skiftande efterfrågan. Bland annat genom en bättre överblick av konsumenternas köpmönster, tillsammans med ett detaljrikt underlag för affärsbeslut.

– Flexibilitet har spelat en avgörande roll under pandemin och förmågan att snabbt kunna anpassa verksamheten efter en skiftande omvärld har blivit en konkurrensfördel. Genom ett mer datadrivet betalningssystem är det dessutom enklare att skapa en personaliserad och sömlös köpupplevelse, fortsätter Tobias Lindh.

Även om smittspridningen minskar och så småningom kommer att försvinna spår många att den fysiska kontakten människor emellan inte kommer att vara lika naturligt, vilket påverkar handeln. I Sverige utgjorde kontaktlösa betalningsmetoder i fysiska butiker två tredjedelar av betalningarna under 2020, från att ha stått för strax över en tredjedel under 2019. Det visar data från Adyens plattform.

-Effektivare och säkrare betalningsmetoder har legat i fokus under året som gått. Många konsumenter föredrar numera att handla i butiker där det finns tillgång till betalningsmetoder som minkar trängsel, köer och personlig kontakt. Självscanning och mobila betalningar är ett vanligt inslag i butikerna idag. Betalteknik inom self-service kommer troligtvis utvecklas ännu mer under de kommande åren, vilket många handlare borde vara uppmärksamma på, avslutar Tobias Lindh.

Relaterade Artiklar