Röntgeninspektion hittar felen i kvaliteten och garanterar spårbarheten
Hem NYHETER Röntgeninspektion hittar felen i kvaliteten och garanterar spårbarheten

Röntgeninspektion hittar felen i kvaliteten och garanterar spårbarheten

Publicerat av: Redaktionen

Genomlysningsteknik är ett effektivt redskap även för kvalitetskontroll inom livsmedelsindustrin.

Röntgeninspektion hittar felen i kvaliteten och garanterar spårbarheten

Med hjälp av röntgen upptäcks eventuella produktfel redan i förpackningsskedet.

Leverantörer som erbjuder andra produktionsutrustningar för livsmedelsindustrin representerar allt oftare också genomlysningsalternativ på grund av populariteten.

En felaktig produkt som hamnar på en butikshylla eller t.ex. innehåller ett främmande föremål, är alltid en allvarlig situation inom livsmedelsindustrin. Det kan orsaka en allvarlig risk för konsumenterna. Samtidigt orsakar det extra kostnader då producenterna är tvungna att återkalla produkter från butikerna. Det är också arbetsamt, tidskrävande och orsakar produktionsavbrott att utreda ursprunget till felet. Den fläck som varumärket får på sitt rykte, sänker dessutom lätt försäljningssiffrorna. Man har traditionellt använt metalldetektorer vid kvalitetskontroll inom livsmedelsindustrin. De upptäcker dock bara främmande metallföremål som hamnat i produkten. Betydligt bättre och mer exakta resultat får man när kvalitetskontroll baserar sig på genomlysning, som utvecklas av finländska Mekitec Oy.

– Med hjälp av genomlysning stiger kvalitetskontrollen till en helt ny nivå, eftersom programvaran, som vi har utvecklat, kan användas för att analysera ett stort antal olika saker utgående från röntgenbilden. Dessutom kan genomlysningssystemet installeras på enstaka förpackningslinjer, vilket gör att noggrannheten blir bättre och detta möjliggör en effektiv spårbarhet av alla kvalitetsfel, berättar bolagets utvecklingschef Max Uusitalo.

Här finns enligt utvecklingschef också det obestridliga mervärde som tekniken medför: mer fullständig kvalitetskontroll och -säkring än tidigare förbättrar produktsäkerheten, minskar kundreklamationerna och stärker varumärket. Dessutom är det lättare att spåra och åtgärda eventuella fel, när problemen upptäcks redan på produktionslinjen.

– Vår teknik används redan i stor omfattning i Finland och runt om i världen – även bland utrustningsleverantörerna. Intresset ökar också i Sverige, där en av våra kunder är Polarica, som är känd för sina djupfrysta bär, tillägger Uusitalo.

Relaterade Artiklar