Resor förändras: kommer du att vara en Excited Experientialist eller en Travel Tech-fluencer i 2033?
Hem UNDERSÖKNING Resor förändras: vad tror du att du kommer att vara, en Excited Experientialist eller en Travel Tech-fluencer i 2033?

Resor förändras: vad tror du att du kommer att vara, en Excited Experientialist eller en Travel Tech-fluencer i 2033?

Publicerat av: Redaktionen

En forskningsstudie utarbetad av det globala analysföretaget Northstar Research Partners på reseteknikföretaget Amadeus vägnar definierar fyra nya resenärsprofiler – så kallade Traveller Tribes – som kommer att dyka upp under det kommande decenniet.

Framtidens nya resenärsprofiler är framtagna genom en kombination av en global undersökning av över 10 000 resenärer på 15 marknader, expertintervjuer, 5,8 miljoner datapunkter och tillämpningen av psykografiska segmenteringstekniker.

Eftersom uppskattningsvis 474 miljoner turister reste internationellt mellan januari och juli 2022 jämfört med 175 miljoner 2021, fortsätter den internationella turismen att komma tillbaka.

Resor förändras: kommer du att vara en Excited Experientialist eller en Travel Tech-fluencer i 2033?

Men hur kommer vi att resa i 2033? En global forskningsstudie – Traveler Tribes 2033 – den tredje i en serie som lanserades 2007, identifierar fyra Traveler Tribes som kommer att utvecklas under de kommande 10 åren. Den gör det genom att undersöka de framtida förändringskrafterna som förändrar resor, tillsammans med framväxande resenärsdrag, beteenden och preferenser, för att förstå exakt vad det är som resenärer kommer att vilja ha om ett decennium.

Studien indkerar att många resenärer kommer vara öppna för ny och framväxande teknik och kommer vilja resa på ett mer hållbart sätt. Men för vissa resenärer som är oroade över spridningen av teknik och det ökande behovet av cybersäkerhet och datasekretess, måste branschen samarbeta för att säkerställa att alla resenärer kan nyttja de tekniska framstegen.

Genom att gå utanför begränsningarna av traditionell segmentering, och istället använda ett psykografiskt tillvägagångssätt identifieras fyra Traveler Tribes som förväntas vara dominerande under 2033:

  • Excited Experientialists (Exalterad Erfarenhetstestare) – denna grupp har en “prova och se”-inställning till livet och resor. 44 % är utan barn och har ett medel- till höginkomstjobb med flexibla arbetsmöjligheter, vilket gör att de enkelt kan utforska världen. De har ett ”du bara lever bara en gång” (YOLO) tillvägagångssätt. De är mer benägna än andra resenärer att agera utifrån intuition, vilket gör dem till 2033:s “antiplanerare”, som gynnar mindre förutsägbara och mer spännande boendeupplevelser. De är också öppna för teknik som hjälper dem att “skynda på” vissa aspekter av sin resa, och många som förväntar sig att använda artificiell intelligens (AI) på flygplatserna.
  • Memory Makers (Minnesskapare)– denna grupp tar en mer enklare inställning till att resa, att besöka olika platser och skapa minnen. 44 % är 42 år eller äldre och är vana i sina resebeteenden. Framtiden kan vara en skrämmande utsikt för dem. De sätter människor främst, är tryggade av befintliga metoder och sätter mindre värde på teknik och hållbarhet. Trots sin skepsis mot teknik är de dock exalterade över att pröva virtuel verklighet (virtual reality, VR) och förstärkt verklighet (augmented reality, AR) av förhandsvisningsturer, och majoriteten förväntas använda VR-turer innan de köper en resa.
  •  Travel Tech-fluencers (Reseteknik-influenser)– denna grupp inkluderar dagens unga affärsresenärer med ett framåtblicksperspektiv på livet. 48% av gruppen är under 32 år och deras perspektiv symboliseras av hur mycket teknik de äger. Men det finns en oenighet när det kommer till vad som upphetsar och bekymrar dem kring framtiden när det gäller teknik och resor. Även om många vill resa hållbart verkar det snarare som att de är mer medvetna om hållbarhetsalternativen kring deras resmetoder snarare än var de ska bo.
  • Pioneering Pathfinders (Pionjär Stigfinnare) – individer i denna grupp lever ett liv i högt tempo och letar alltid efter sitt nästa äventyr. Deras liv är i full gång och 82 % är mellan 23 och 41 år. De gillar att planera men är inte rädda för risker och är öppna för allt nytt. Denna grupp är mer beredda än andra att låta hållbarhet påverka deras beslut. De kommer också att vara mycket bekväma med att använda alla former av alternativa betalningsmetoder 2033, oavsett om det sker via kryptovaluta eller i en virtuell verklighetsmiljö.

 Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus: “Som bransch vill vi bygga reseupplevelser som är både inspirerar och är inspirerade av. Och det kan vi bara göra genom att förstå vad resenärerna vill ha, både nu och i framtiden. När vi blickar framåt är det tydligt att kraven som den ”Excited Experientialists” reseprofil har, kommer att skilja sig från ”Memory Makers” önskmål. När tekniken utvecklas genom AI, biometri och Metaverse kan vi leverera mer skräddarsydda resor som möter behoven hos olika typer av resenärer – oavsett om de har önskemål om hastighet, komfort, trygghet eller spänning.

 Paco Pérez-Lozao Rüter, President, Hospitality, Amadeus: “Resor handlar om platserna vi vistas på, resmålen vi besöker, upplevelserna vi har. Det är viktigt för många av oss att när vi reser har vi en positiv inverkan på de platser vi besöker, och det kommer sannolikt att öka. Våra preferenser som resenärer fortsätter att utvecklas, och denna studie ger oss en inblick i framtiden. Vi har olika behov beroende på resan, vem vi reser med och vad vi letar efter. Utmaningen för branschen är att anpassa sig till människors föränderliga preferenser, se till att destinationer och platser levererar vad resenärerna vill ha.”

Detta är den tredje av Amadeus Traveller Tribes forskningsinitiativ, den första lanserades 2007 och den andra 2015. Det är en del av Amadeus engagemang för att driva innovation i stor skala och göra resor bättre för resenärer och reseföretag världen över.

Jack Miles, Lead Researcher and Senior Director, Northstar: “Framtidsförutsägelser är svåra, särskilt när det gäller resor. Detta beror på att resor handlar om människor och hur de tänker och beter sig – allt är komplext eftersom människor inte alltid är rationella. Men med hjälp av omfattande resenärsforskning baserad på beteendevetenskap, konsumentpsykologi, expertinsikter från olika områden som prognoser, teknik och forskning samt dataanalys, har denna studie avslöjat många insikter som hjälper till att förstå resenärer och förutse deras framtida beteende. Från vikten och utmaningen av hållbarhet till behovet av att försäkra resenärer om teknikens växlande roll. En sak är klar, resor kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att berika våra liv när vi går mot 2033.”

Relaterade Artiklar