Hem NYHETER Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Publicerat av: Redaktionen

I december 2019 och februari 2020 mottog Pricer order från Best Buy för att utrusta totalt cirka 680 butiker i USA med Pricers system för digitala prisetiketter under 2020 till ett totalt ordervärde motsvarade cirka 925 MSEK.

Pricer: Justerad leveransplan och minskat ordervärde för Best Buys ESL-projekt

Pricers vd Helena Holmgren

Till följd av de restriktioner som införts som en konsekvens av covid-19 och som begränsar Best Buy från att bedriva verksamhet fullt ut i sina butiker, har Pricer och Best Buy nått en överenskommelse om att minska projektets omfattning med 150 butiker och att senarelägga leveransen av 40 butiker till 2021. Det reviderade totala projektvärdet uppskattas till cirka 820 MSEK, varav cirka 760 MSEK avser leveranser till 490 butiker under 2020.

– Under rådande omständigheter gäller det att finna pragmatiska lösningar på de situationer som uppstår. Pricer och Best Buy har ett långsiktigt samarbete för digital butikskommunikation som sträcker sig långt bortom covid-19. Vårt fokus kommer också fortsättningsvis vara att göra det möjligt för Best Buy att genomföra sin digitala strategi så effektivt som möjligt, säger Pricers vd Helena Holmgren.

– Med hänsyn till de extraordinära omständigheter som råder har vi dragit ned på installationstakten av digitala prisetiketter i våra butiker. De digitala prisetiketter som vi har i vissa Best Buy-butiker förbättrar upplevelsen för såväl medarbetare som kunder, och vi ser fram emot att stärka denna inverkan när vi rullar ut teknologin på bredare front i vår kedja framöver, säger Brian Tilzer, chef för digitalisering och teknologi på Best Buy.

Relaterade Artiklar