Hem NYHETER Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter

Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter

Publicerat av: Redaktionen

Detaljhandelskedjan Carrefour har valt Pricer som föredragen global leverantör för nya installationer och uppgraderingar av butiker som sedan tidigare är installerade med Pricers system med digitala prisetiketter.

Carrefour väljer Pricer som föredragen global leverantör av digitala prisetiketter 2

Helena Holmgren, vd på Pricer

Ramavtalet innehåller inga garanterade åtaganden avseende volymer eller belopp, men avsikten är att utrusta cirka 500 butiker med Pricers system före utgången av 2022.

Detaljhandelskedjan Carrefour planerar att utrusta och uppgradera samtliga butiksformat (hypermarkets, stormarknader, närbutiker och grossister) i Frankrike, Spanien, Italien, Belgien, Rumänien, Polen, Brasilien, Argentina och Taiwan med Pricers avancerade systemlösning för digitala prisetiketter.

Pricers tillförlitliga och lättanvända system för digital butikskommunikation i realtid ger Carrefour en plattform att bygga vidare på för att öka effektiviteten i butikerna och förbättra kundupplevelsen.

Några av de främsta lösningarna är följande:

  • Instant Flash – Etikettens energieffektiva blinkfunktion som syns tydligt i butiksgångarna och möjliggör användningsområden såsom att påkalla uppmärksamhet till produkterbjudanden, tidig upptäckt av utgångsdatum, samt effektivisering av processer som plock i butik och varupåfyllnad på hyllan.
  • Produktpositionering – Dynamisk uppdatering av de digitala etiketternas placering i butiken med en meters precision. Funktionen är användbar för olika typer av produktrelaterade utmaningar, såsom att säkra upp planogram.
  • Synliggörande av relevant produktdata – Etiketterna används för att visa produktrelaterad systeminformation såsom minimilager, påfyllningsdag, genomsnittlig försäljning och produktens EAN-kod.
  • Automatisk prishantering – Innefattar bland annat avancerad hantering av kampanjer.
  • Molnlösning – Minskar tidsåtgången för nya integrationer, påskyndar innovation och möjliggör effektiviseringar i linje med Carrefours molnstrategi.

– Efter att noga ha utvärderat de största aktörerna på marknaden för digitala prisetiketter är vi mycket glada över valet av Pricer som vår föredragna globala leverantör. Pricer har varit en viktig partner under de senaste 20 åren och fortsätter att erbjuda ledande egenskaper avseende displaykvalitet, effektivitet, enkelhet och blinkrelaterad funktionalitet som pick-to-light som demonstrerades under utvärderingen i butiksmiljö, säger Miguel Angel González Gisbert, Global CTO på Carrefour.

– Vi är oerhört stolta över att Carrefour väljer vårt unika, stabila och skalbara system till sina butiker. Det är ett styrkebesked att Carrefour noga har utvärderat ett flertal aktörer på marknaden och utifrån detta valt Pricer som standardlösning för alla sina butiksformat världen över, säger Helena Holmgren, vd på Pricer.

Relaterade Artiklar