Personlig information i utbyte mot digitala tjänster kommer fortsätta 2021 – men i vilken skepnad?
Hem UNDERSÖKNING Personlig information i utbyte mot digitala tjänster kommer fortsätta 2021 – men i vilken skepnad?

Personlig information i utbyte mot digitala tjänster kommer fortsätta 2021 – men i vilken skepnad?

Publicerat av: Redaktionen

Att använda personliga data som valuta för att ”köpa” oss ökad bekvämlighet och tillgång till digitala tjänster är något som stadigt ökat de senaste åren, för att under pandemiåret 2020 slå i taket.

Personlig information i utbyte mot digitala tjänster kommer fortsätta 2021 – men i vilken skepnad?

Internetstiftelsens senaste rapport visar att var tredje internetanvändare har börjat använda internet mer under pandemin och samtidigt är över hälften oroade över storföretagens inkräktande i den personliga integriteten.

Så vad är utsikterna för valutan personlig information under 2021, hur ser kursen ut? Mycket tyder på en ökad medvetenhet som leder till beteendeförändringar vilket kommer kräva att både företag, myndigheter och privatpersoner, behöver tänka om.

Personlig data – din valuta på företagens villkor

2020 har tydligt visat hur effektiv användningen av digitala tjänster och en stabil och säker digital infrastruktur är av avgörande betydelse för såväl företag som samhällsviktiga funktioner och även våra privatliv. Det har satt fart på en övergripande attitydförändring när det kommer till säkerhet och integritetsfrågor hos individer, verksamheter och till och samhället i stort.

Användardata är den viktigaste ingrediensen när det kommer till de avancerade beteendeanalyser som big tech-företagen livnär sig på. Men det är inte helt oproblematiskt med de kategoriserande systemen för beteendeanalys. I slutändan påverkar de enskilda individers informationsflöden, och styr således vilken information vi exponeras för, vilket kan vara en avgörande faktor för vilka val vi gör och hur vi formas som personer.

Konsumenter kommer därför i allt högre grad börja ifrågasätta hur deras data används, vilket får företag att bli allt mer medvetna kring vilken data de faktiskt behöver. De stora teknikföretagen kommer att behöva garantera att användarnas integritetskrav möts, och vi kommer att se fler verktyg som stärker användarens integritet.

Attitydförändringar förändrar spelplanen för techbolagen

Men attitydförändringen sker inte bara på individnivå. Med de enorma guldgruvor av användardata som ”big tech”-företagen sitter på uppstår en viss avundsjuka hos statliga myndigheter och verksamheter som i många fall skulle ha stor nytta av att få tillgång till den värdefulla datan för allt från polisutredningar till infrastrukturförbättringar. Det gör att vi i år med största sannolikhet kommer se allt fler begränsningar och regleringar från statligt håll, som begränsar anonymitet på internet. Inte minst när det kommer till tekniker som end-to-end-kryptering, DNS-over-HTTPS och kryptovalutor.

Baserat på detta skönjas en rörelse på marknaden för användardata, och det bli allt tydligare hur olika spelares intressen och insikter glider isär. En trend som av mycket att döma växer sig starkare under 2021. När företag och organisationer ser ett allt större värde i att samla in stora mängder data, sker en lika stark motreaktion när stater svarar med skärpta regleringar samtidigt som användare värderar sin dataintegritet allt högre, till den grad att de till och med är beredda att betala för det. Därför hoppas jag att vi under åren framöver kommer se en mer balanserad dataanvändning där staters nytta och privata aktörers affärsmodeller viktas och även respekterar den enskilda individens rätt till integritet.

Relaterade Artiklar