Hem E-HANDEL Osäkerhet bland svenska e-handelsföretag kring EUs regelverk

Osäkerhet bland svenska e-handelsföretag kring EUs regelverk

Publicerat av: Redaktionen

De flesta av Europas e-handelsföretag upplever att regleringar av olika slag utgör hinder för deras möjligheter att växa.

Osäkerhet bland svenska e-handelsföretag kring EUs regelverk 2

Stripe nordenchef Erik Olofsson

Om regelverken gjordes likvärdiga mellan länder skulle det skapa ekonomiska utvecklingsmöjligheter och öka intäkterna i genomsnitt med 30 procent för dessa företag.

Om den siffran gäller för alla e-handelsföretag inom B2C i Europa skulle Europas BNP online växa med 100 miljarder euro. Bland de tillfrågade svenska företagen nämner över 40 procent att de skulle vara verksamma i fler än tio EU-länder om reglerna harmoniseras mellan länderna. Det visar en ny rapport från tech-företaget Stripe.

Studien visar att endast 33 procent av företagen i Europa känner sig trygga med att de faktiskt följer reglerna och färre, 24 procent, anser sig på allvar förstå hur reglerna berör dem själva. Bland de svenska företagen finner 30 procent att de är säkra på att de kan följa regelverken samtidigt som 23 procent meddelar att de förstår reglerna.

Otydlighet kring regelverken hämmar tillväxten

Tre fjärdedelar av respondenterna (72 procent) anser att deras tillväxt bromsas av alla regleringskrav. Bland annat säger 30 procent att det är en “stor utmaning” och 42 procent som menar att det blir allt svårare. Detta påverkar också handel mellan länder; 41 procent av de e-handelsföretag som drar ner på sin verksamhet, gör det därför att det blir allt svårare att följa nya regelverk som införs.

Samtidigt blir det allt mer kostsamt för företag att hantera regelverkens ökade komplexitet: 44 procent av e-handelsföretagen betalar för externa rådgivare eller konsulter och 41 procent rekryterar särskilda medarbetare för att klara utmaningarna. Dessutom har e-handelsföretag redan nu i genomsnitt två till tre heltidsanställda som arbetar med regelefterlevnad till en lönekostnad på uppskattningsvis 2,5 miljoner kronor om året per företag. I företag av alla storlekar går cirka fem procent av den totala lönekostnaden till att klara regelefterlevnad.

I genomsnitt anser vart tredje e-handelsföretag i Europa att de skulle öka sin omsättning om de inte behövde anpassa sig till regelverk. Därtill meddelar 44 procent av de svenska företagen skulle ha verksamhet i åtminstone tio länder om regleringarna var mer samstämmiga mellan EU-länderna.

Alla företag i Europa anser att de skulle kunna öka sin tillväxt om det var enklare för företag att hantera regelverk i hela EU. De skulle öka sin omsättning med hela 30 procent om de slapp anpassa sig till överdrivet komplexa regelverk. Om den siffran gäller för alla e-handelsföretag inom B2C i Europa skulle Europas BNP online växa med 100 miljarder euro.

Tom Wehmeier, delägare och ansvarig för Atomicos kunskapsutveckling, kommenterar: “Det har diskuterats mycket hur Europa kan få fram egna framgångsrika teknikföretag. Genom att kvantifiera vilka utmaningar europeiska techföretag möter skickar den här rapporten en tydlig signal: vi måste göra mer för att minska de dolda hinder som varje dag bromsar innovativa företag från att utvecklas snabbare i hela EU. Teknisk innovation är förvisso framgångsrik, men ofta trots villkoren för att lyckas i hela Europa, inte på grund av dem. Rapporten visar att möjligheterna för europeiska företag och konsumenter är stora om vi kan förenkla villkoren på en, i verklig mening, digital inre marknad.

Att internetbaserad teknik och verktyg blivit mer tillgängliga de senaste fem åren, nämns som den viktigaste faktorn som gör arbetet för europeiska företagsledare lite lättare. De efterfrågar främst verktyg som stödjer regelefterlevnad, 70 procent av e-handelsföretagen använder redan sådana. Samtidigt är utbudet av verktyg lika fragmenterat som regelverken, vilket gör dem mindre användbara.

“För att frigöra den digitala inre marknadens fulla potential måste regelverk och skatter bli lättare att hantera för e-handelsföretag”, säger Stripe nordenchef Erik Olofsson. ”Det är inte enbart en uppgift för politiker – teknisk utveckling kan även hjälpa till. Stripe har lång erfarenhet av att hjälpa företag att följa regleringar och vi utvecklas ständigt för att kunna bidra allt mer.”

Relaterade Artiklar