Hem DETALJHANDEL OKQ8 ska vara klimatneutrala 2045

OKQ8 ska vara klimatneutrala 2045

Publicerat av: Redaktionen

Drivmedelsbolaget OKQ8 sätter nya ambitiösa mål och ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Det innebär att koldioxidutsläppen från företagets alla aktiviteter och produkter, inte minst från drivmedel, ska vara noll.

Arbetet pågår för fullt, vilket framgår av företagets nya hållbarhetsrapport.

OKQ8 ska vara klimatneutrala 2045 3Hållbar utveckling kräver ren energi och klimatneutral transport. Här har vi som företag ett stort ansvar, eftersom vår kärnprodukt idag är en del av klimatutmaningen. Vi vill hjälpa våra kunder att ställa om samtidigt som vi inte begränsar deras möjligheter till rörlighet. Vårt uppdrag är att säkerställa att de i allt högre grad kan transportera sig med mer hållbara alternativ till fossila bränslen – på sikt på helt förnybar energi, säger Andréa Haag, Director Sustainability & Network på OKQ8.

Det pågår för närvarande en spännande och viktig utveckling inom flytande drivmedel. Ett bra exempel är biodieseln HVO100 som idag till största del produceras av rester från slaktavfall. HVO100 är ett fossilfritt drivmedel som de flesta dieselbilar kan köra på och som reducerar koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med konventionell diesel.

OKQ8 har nyligen inlett ett partnerskap med Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel. Genom partnerskapet kommer OKQ8 kunna erbjuda Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på 130 stationer redan i sommar och räknar med att utöka antalet stationer ytterligare under året och framåt. För OKQ8 är hållbarhet i hela leverantörskedjan fundamentalt och partnerskapet med Neste matchar de höga kraven. Samarbetet markerar också ett viktigt steg mot OKQ8:s mål att vara klimatneutrala i hela värdekedjan fram till 2045.

OKQ8 satsar också stort på elmarknaden. Förutom laddstationer och infrastruktur på företagets egna stationer arbetar OKQ8, som genom dotterbolaget Kraftpojkarna är Sveriges största distributör inom solenergi, dagligen med att hjälpa kunder att ställa om till fossilfri energiförsörjning. Andréa fortsätter:

-Vi genomför många olika initiativ som totalt sett kommer få våra fossilfria affärsområden att växa. Men även om bilar med eldrift stadigt ökar kommer det att finnas behov av en bred palett av alternativa drivmedel under ett antal år framöver. Det är vårt arbete att se till att dessa är fossilfria med en så låg klimatpåverkan som möjligt.

Utvalda resultat från OKQ8: s nya hållbarhetsrapport:

  • 17 % lägre energiförbrukning jämfört med basåret 2014/15
  • 97 000 sparade måltider genom Karma och Too Good To Go
  • 37 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med basåret 2014/15
  • 61 nya laddplatser på stationer i Skandinavien

Hela rapporten finns tillgänglig på OKQ8.se, där du också kan läsa mer om företagets hållbarhetsarbete.

Relaterade Artiklar