Ökande e-handel sätter spår i godsflöden och transportmönster
Hem E-HANDEL Ökande e-handel sätter spår i godsflöden och förändrade transportmönster

Ökande e-handel sätter spår i godsflöden och förändrade transportmönster

Publicerat av: Redaktionen

E-handeln bidrar till förändrade transportmönster, fler leveransalternativ och nya aktörer.

Det visar en ny rapport från Trafikanalys som beskriver hur godsflöden och transportmönster har påverkats av den växande e-handeln.

E-handeln har ökat under många år, men under coronapandemin har utvecklingen formligen exploderat.

Paketmarknaden är under snabb tillväxt och genomgår stora förändringar. Det är numera i större utsträckning konsumenten som väljer när, hur och var försändelsen ska levereras. Det har i sin tur lett till att floran av leveranssätt har utvecklats.

– Den växande e-handeln bidrar till flera förändringar på logistikmarknaden. Nya aktörer kommer in och flyttar fram gränserna för flexibilitet, valfrihet och kundservice. Den har även lett till förändrade transportmönster, exempelvis sker fler leveranser på kvällar och helger, hemleveranserna ökar och nya utlämningsställen tillkommer, säger Sara Berntsson, projektledare, Trafikanalys.

Det har på bara några år vuxit fram nya aktörer för sistamilen-leveranser, med en ny grad av service och med egen infrastruktur. Deras verksamheter bygger på digitala plattformar där algoritmer optimerar distributionsrundorna. De har också drivit på en utvecklad kundkommunikation, exempelvis via appar där kunder kan följa sin leverans. Detta sätter press på de traditionella logistikföretagen.

Ökande e-handel sätter spår i godsflöden och transportmönster

Den ökade e-handeln bidrar också till en framväxt av fler och större automatiserade lager. Detta för att möjliggöra ökande volymer och krav på snabba leveranser. Lagren placeras strategiskt för att erbjuda så korta ledtider som möjligt. Det är särskilt viktigt för den dyra och komplicerade e-matslogistiken, för varor med kort hållbarhet och för kylkedjor som måste hållas. I takt med att försäljning och lagerhållning blir mer komplext erbjuder också vissa logistikföretag helhetslösningar kring lager och distribution.

Samtidigt hotas branschen av brist på chaufförer och konkurrensen är hård. Detta gäller främst C-förarbehörighet, för de tunga lastbilarna. Aktörerna för sistamilen-leveranser har i princip ännu inte känt av chaufförsbristen eftersom deras distribution främst körs med lätta lastbilar där B-körkort räcker.

Hållbarhet är en viktig fråga, och ett konkurrensmedel, för många logistikaktörer. Idag är många sistamilen-aktörer så gott som fossilfria. Det är dock lång väg kvar innan hela sträckan är fossilfri. Trafikanalys kommer under våren att på regeringens uppdrag titta närmare på hållbarhetsfrågan och med bistånd av Konsumentverket föreslå åtgärder som stödjer konsumenter till mer hållbara leveransval vid e-handelsköp.

Relaterade Artiklar