Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARIT-LÖSNINGAR Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

Publicerat av: Redaktionen

Facebook är ett viktigt inslag i många äldre människors vardag genom uppdateringar från vänner och kontakt med familj.

Nyutvecklad programvara förenklar äldres användning av Facebook

Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesig

Men åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor samtidigt som plattformen regelbundet ändrar utseende och funktioner begränsar nyttjandet.

För att underlätta detta har forskare vid Göteborgs universitet utvecklat ett tilläggsprogram till webbläsaren som möjliggör en anpassad användning i takt med åldrandet.

Programmet är en prototyp och heter Klara Facebook. Det fungerar tillsammans med webbläsarna Mozilla Firefox, Microsoft Edge och Google Chrome och är designat utifrån principen om harmoniskt adaptiva användargränssnitt, det vill säga system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor.

– Efter att användaren installerat programmet får hen svara på frågor om hur plattformen används. Genom att följa en steg-för-steg-process hjälper programmet sedan till att ändrainnehåll och utseende baserat på svaren, säger Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign.

Samarbete med digitala seniorer
Programmet är en del av en pågående forskningsstudie som ska utvärderas för att se i vilken mån det fyller en funktion för målgruppen digitala seniorer. Utvecklingen har genomförts av en forskargrupp vid bland annat Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete med människor över 65 år från den ideella föreningen SeniorNet, vars medlemmar ställt upp på intervjuer och tester.

– De äldre vi har samarbetat med i projektet ligger ofta i framkant av teknikanvändningen. Trots detta kommer det att krävas att tekniken anpassar sig till de sviktande färdigheter och förmågor som ofta kommer med åldern, säger Alexandra Weilenmann.

Målet med forskningsprojektet är att stödja äldres möjligheter att fortsätta använda informations- och kommunikationsteknologi genom design som anpassar sig till människors åldrande.

– Idag gör sociala medier-plattformar ofta precis tvärt om och förändrar regelbundet utseende och adderar nya lager av funktionalitet. För många äldre som vill följa grupper och inlägg blir det alltmer komplicerat och tillslut kan det vara svårt att hänga med, säger hon.

Alexandra Weilenmann vill istället att de digitala seniorerna ska kunna välja att ta bort lager och få en enklare upplevelse av tekniken. Samtidigt som de utvecklar sin förståelse av de funktioner som finns i sociala medier.

– Vad menas med en händelse på Facebook och vad är en sida? Varför presenteras flödet inte alltid i kronologisk ordning? Det är frågor som ofta dyker upp eftersom den algoritmstyrda plattformen ser olika ut beroende på vem som använder den, när- och hur, säger hon.

Bidra till ett hållbart digitalt samhälle
Forskarna i projektet strävar efter att bidra till ett framtida digitalt samhälle som är hållbart, inkluderande och fritt från stereotypa föreställningar om äldre och deras teknikkunskaper.

– Att kunna ta del av sociala medier utifrån sina individuella förutsättningar blir då en viktig del av det pusslet. Därför är också programmet gratis för alla och finns att hämta via projektets hemsida www.digitalaseniorer.org, säger Alexandra Weilenmann.

Relaterade Artiklar