Hem NYHETER ServiceNow integrerar med Workplace from Facebook

ServiceNow integrerar med Workplace from Facebook

Publicerat av: Redaktionen

ServiceNow och Facebook-plattformen Workplace knyts samman med en rad nya funktioner för att bidra till en bättre arbetsupplevelse.

ServiceNow integrerar med Workplace from Facebook 3– Vi har haft extremt positiva upplevelser av båda plattformarna och ser fram emot de nya möjligheter det fördjupade samarbetet skapar, säger en talesperson för kunden Telenor Group.

Workplace from Facebook, som lanserades 2016, används på fler än 30 000 företag världen över. Samverkansplattformen använder välkända Facebook-funktioner som chatt, videosamtal, poster och grupper för säker, enkel och välbekant internkommunikaton, men är anpassat för arbetsplatsen och integreras även mot andra arbetsverktyg.

ServiceNow är en marknadsledare inom automatisering och optimering av digitala arbetsflöden. Plattformen byggdes ursprungligen som ett verktyg för IT-support men har genom åren utvecklats till att beröra så gott som alla delar av en verksamhet, med särskilda anpassningar för exempelvis kundservice, HR och Finance.

Behovet av kraftfulla digitala arbetsverktyg har vuxit kraftigt i spåren av 2020 års pandemi. Det har blivit tydligt att kommunikation mellan anställda måste bygga på en koordinerad insats mellan olika delar av verksamheten. För att möta utmaningarna har integration av verktyg och teknologi har blivit en allt viktigare prioritering. De behoven är en viktig anledning till det fördjupade samarbetet.

– Framtidens arbetsplats kommer att vara utspridd, vilket innebär att verksamheter måste skapa nya arbetssätt som håller de anställda informerade, engagerade och ihopkopplade. Vi är mycket glada att samverka med Workplace from Facebook för att hjälpa våra gemensamma kunder riva murar, öka produktiviteten, och framför allt erbjuda en positiv arbetsupplevelse, säger Gretchen Alarcon, globalt ansvarig för HR Service Delivery på ServiceNow.

De nya funktionerna, som bygger vidare på en existerande integration med ServiceNow Virtual Agent, som låter anställda öppna och hålla sig uppdaterade om supportärenden, och interagera med IT-tekniker inuti Workplace. Den utökade funktionaliteten innebär bland annat stöd för internkommunikationsverktyget Employee Campaigns och att Workplace kopplas samman med  integrationsverktyget IntegrationHub för att förenkla för kunder att själva göra integrationer anpassade för de egna anställdas behov.

– Tillsammans är vi i en unik position för att erbjuda marknadsledande teknologi till alla anställda i en organisation, oavett var eller hur de arbetar. Digitala verktyg som överbryggar kommunikationsklyftan kommer att vara en nödvändig förutsättning för framgång i det nya normala. Det är särskilt viktigt för dem som inte kontorsarbetar till vardags, vilket är 80 procent av världens arbetskraft, säger Julien Cordoniou, Vice President, Workplace from Facebook.

Bland de många gemensamma kunderna finns Sun Life Financial, Petco, samt den nordiska telekom- och mediekoncernen Telenor Group.

– Vi har arbetat med Workplace för internkommunikation och med ServiceNow för IT-support under en längre tid och har haft extremt positiva upplevelser av båda plattformarna. Vi är glada att de två företagen fördjupar sitt samarbete och ser fram emot de nya möjligheter det kommer att öppna för oss, säger en talesperson för Telenor Group.

Relaterade Artiklar