Nytt verktyg hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan
Hem NYHETER Nytt verktyg hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan

Nytt verktyg hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan

Publicerat av: Redaktionen

”Mitt klimatmål” är ett nytt digitalt verktyg som skapar en unik möjlighet för ICA-kunder att följa klimatpåverkan från sina matinköp.

Nytt verktyg hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan 1

Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen

Genom ökad medvetenhet och tips på mer klimatsmarta alternativ hoppas ICA hjälpa sina kunder till hållbara val för en god morgondag

Tjänsten Mitt klimatmål är en vidareutveckling av det prisbelönta pilotprojektet Klimaträtt som testades i ett flerfamiljshus i Uppsala. ICA och projektet tilldelades 2016 FN:s klimatpris Momentum for change med motiveringen att det var ett innovativt och skalbart exempel på vad företag kan göra för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan.

ICA har nu utvecklat tjänsten så att alla ICA-kunder kan följa vilket klimatavtryck deras matkonsumtion ger med hjälp av modern teknik och vetenskapliga beräkningar.

När kunden använder sitt ICA-kort vid matinköp i ICA-butiker och online beräknas och registreras matens klimatpåverkan. Tjänsten aktiveras på ica.se och därefter kan det individuella avtrycket följas månad för månad. Med hjälp av tips och klimatguidade recept får kunden också hjälp att minska sitt avtryck.

– Vi vill på ett enkelt sätt inspirera kunderna att minska sin klimatpåverkan. Maten vi äter står för cirka en tredjedel av människans totala klimatpåverkan. I Sverige har vi ett koldioxidavtryck som ligger långt över FN:s rekommendationer. Det vill vi ändra på tillsammans med våra kunder. Nu kan vi erbjuda en personlig klimatanalys av maten du handlar på ICA och visa på vilken skillnad små förändringar i vardagen kan göra, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen.

Mitt klimatmål – en del av ICAs totala klimatambition

ICA Gruppens klimatmål att vara klimatneutralt 2020 avser den direkta klimatpåverkan i alla ICA Gruppens bolag. Utöver klimatmålet för den egna verksamheten och som en del av ICAs totala klimatambition vill vi vara med och driva utvecklingen och kommer därför påverka leverantörer och guida kunder för att minska den totala klimatpåverkan. Verktyget Mitt klimatmål är en del i arbetet att hjälpa kunderna att minska sin klimatpåverkan.

Så här görs beräkningarna i Mitt klimatmål

Beräkningarna i Mitt klimatmål utgår från livscykelanalyser som hämtas från RISE Klimatdatabas och Röös Mat-Klimat-tal. Det innebär att utsläpp från alla delar av produktionen beaktas. CO2e-avtrycket på matinköpen från ICA beräknas med hjälp av informationen på kvittot där alla matvaror sorteras efter produktkategorier som t ex grönsaker, mejeri eller kött. Sedan beräknas hur mycket inköpen i varje kategori motsvarar i kilogram CO2-e. De viktigaste växthusgaserna beaktas; koldioxid, metan och lustgas. De olika gaserna vägs samman till vad som kallas koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid.

För att se filmen Mitt klimatmål gå in på icagruppen.se/media/bild–filmarkiv eller klicka här

Läs mer om FN:s pris och om ICAs klimatmål

Relaterade Artiklar