Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås
Hem NYHETER Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen vill se en hållbar utveckling på textilområdet.

Samverkansplattform för hållbar svensk textil startar i Borås 1

Från vänster: Miljöminister Karolina Skog, innovations- och näringsminister Mikael Damberg, Fredrika Klarén, hållbarhetschef Kappahl och Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås får i uppdrag att starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode. Uppdraget presenterades vid en pressträff på Sveriges Innovationsriksdag i Borås den 10 april.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och försäljning.

Regeringen menar att det behövs en systemförändring för att bryta den negativa trenden. Näringsliv, akademi och det offentliga måste samverka långsiktigt för att åstadkomma en hållbar textilproduktion. Därför ger regeringen Högskolan i Borås i uppdrag att etablera en plattform som särskilt ska främja samverkan, samarbete och insatser för en hållbar utveckling på textilområdet.

– Svenskt mode ligger i framkant designmässigt. Men textilier och mode från Sverige behöver bli en del av den cirkulära ekonomin där textilier lever längre och farliga kemikalier fasas ut, säger miljöminister Karolina Skog.

Främja hållbara affärsmodeller

Plattformen ska främja hållbara affärsmodeller och förena miljönytta med affärsnytta. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 avsatt 8 miljoner per år under fem år för att genomföra satsningen. Samverkansplattformen blir ytterligare ett initiativ som kan förstärka regeringens arbete med strategiska samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Plattformen ska fungera som en brygga mellan forskning och tillämpning. För att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och att stärka Sveriges konkurrenskraft behövs ökad samverkan mellan högskola, näringsliv och samhälle i stort, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ett viktigt uppdrag

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, gläds åt satsningen som han beskriver som ett stort och viktigt uppdrag.

– Många har bidragit till att skapa det vi har idag och därigenom möjliggjort satsningen på högskolan. Bland dessa vill jag särskilt nämna Västra Götalandsregionen och Borås stad. För att lyckas i genomförandet gäller det nu att utveckla nya och gamla samarbeten, att se till att många gör gemensam sak med oss i utvecklingen och etableringen av den nationella plattformen. Företag, industriforskningsinstitut, offentliga organisationer och andra lärosäten kommer att vara och måste vara viktiga aktörer i sammanhanget, säger han.

Erik Bresky, vd för Science Park Borås, är även han mycket glad över regeringens satsning.

– Den är ett erkännande för det arbete vi gör inom innovationsmiljön – från forskning till utbildning och implementering. Satsningen på en samverkansplattform är ett stort steg mot en hållbarare modeindustri, säger han.

Relaterade Artiklar