Nytt projekt ska ge insikter och motverka farliga utmaningar online
Hem APPAR Nytt projekt ska ge insikter och motverka farliga utmaningar på nätet

Nytt projekt ska ge insikter och motverka farliga utmaningar på nätet

Publicerat av: Redaktionen

Idag presenterar TikTok ett globalt projekt för att förbättra förståelsen för ungas engagemang i potentiellt farliga utmaningar och bluff-innehåll.

I samband med projektet har TikTok undersökt vad som motiverar tonåringar att delta i utmaningar online.

En rapport har tagits fram i samarbete med en oberoende säkerhetsmyndighet för att bl.a. öka medvetenheten och ge rekommendationer för hur man kan bemöta de svårigheter som finns.

Många av de utmaningar som sprids är säkra och roliga. Ice Bucket Challenge bidrog exempelvis till att öka medvetenheten om amyotrofisk lateralskleros (ALS) och #BlindingLightsChallenge, även kallad “family-bonding trend”, tog fart på TikTok och förde familjer närmare varandra. Men samarbetet mellan TikTok och ungdomspsykiatrikern Dr. Richard Graham visade att tonåringar naturligt dras till risker. TikTok vill därför identifiera vad som motiverar tonåringar i att delta i utmaningar, vilka steg de tar för att bedöma risker och hur man bättre kan skydda dem.

Som ett led i detta har TikTok startat ett projekt i samarbete med Dr. Zoe Hilton, grundare av Praesidio Safeguarding, en oberoende säkerhetsmyndighet. Under projektet genomfördes en undersökning med över 10 000 personer där tonåringar fick beskriva risknivån för en utmaning de nyligen sett på internet.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Nästan hälften (48 %) ansåg att de var säkra och kategoriserade dem som roliga eller lättsamma, 32 % upplevdes innefatta viss risk men var fortfarande säkra.
  • 14 % av utmaningarna beskrevs som riskfyllda och farliga.
  • 3 % av utmaningarna beskrevs som mycket farliga.
  • Bara 0,3 % av tonåringarna sa att de hade deltagit i en utmaning som de kategoriserade som mycket farlig.

Nytt projekt ska ge insikter och motverka farliga utmaningar onlineUndersökningen visade också att tonåringar använder en rad metoder för att förstå diverse risker kopplade till utmaningarna innan de deltar i dem. Där ingår bland annat att titta på videos på andra människor som deltar i utmaningar, läsa kommentarer och prata med vänner. Att stärka och stötta tonåringar genom att ge dem vägledning i hur man bedömer potentiella risker identifierades som en av de viktigaste trygghetsåtgärderna. Närmare hälften (46 %) av tonåringarna sa att de ville ha “bra information om risker i allmänhet” och “information om vad som anses gå för långt.”

Vilseledande information online

Förutom utmaningar sprids även vilseledande information eller bluff-innehåll kring självmord eller självskadebeteende vars syfte är att få människor att tro på något som inte är sant. Ibland cirkulerar fabricerade varningar som tyder på att barn uppmuntras till att delta i lekar som har resulterat i självskada.

När dessa fabricerade varningar väl publicerats, sprids de till stor del genom varningsmeddelanden som uppmanar andra att varna så många som möjligt för att undvika negativa konsekvenser. Även om detta kan verka ofarligt, uppgav 31% av tonåringarna som exponerats för sådant innehåll att de upplevt en negativ inverkan, av dessa sa 63% att den negativa inverkan också påverkat deras mentala hälsa.

Undersökningen visar även att föräldrar är osäkra på hur de ska prata med sina tonåringar om den här typen av innehåll. Mer än hälften (56 %) av föräldrarna sa att de inte skulle nämna en självskadande bluff om inte en tonåring hade nämnt det först, och 37 % av föräldrarna ansåg att det var svårt att prata om bluff-innehåll utan att väcka intresse för det.

Stärker sina skyddsinsatser

TikTok har använt resultaten från Dr. Hiltons rapport för att granska sina riktlinjer och processer. Man gör dessutom en rad förbättringar för att stärka befintliga skyddsinsatser. Forskningen visar att varningar för bluffar kring självskadebeteende kan påverka unga. I samband med att Tiktok redan tar bort och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av sådana bluffar, kommer TikTok att ytterligare skydda plattformen genom att ta bort alarmerande varningar då tonåringar kan uppfatta innehållet som verkligt. TikTok kommer att fortsatt tillåta konversationer som motverkar panik och förespråkar korrekt information.

Ett av de huvudsakliga resultaten från rapporten är att tonåringar, föräldrar och lärare behöver mer information om utmaningar och bluff-innehåll. TikTok har arbetat tillsammans med The Net Safety Collaborative för att utveckla en ny resurs för deras säkerhetscenter. Det består av råd till föräldrar som vi hoppas kan ta itu med den osäkerhet föräldrar upplever inför samtal kring detta med sina tonåringar. TikTok vill med rapporten tillgängliggöra användbar information för lärare, föräldrar och andra organisationer och plattformar om hur man bemöter dessa utmaningar.

 

Relaterade Artiklar