Hem NYHETER Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare

Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare

Publicerat av: Redaktionen

5G-nätverkets lansering närmar sig och förväntningarna är stora.

Nytt projekt ska förbättra prestanda och integritet för 5G-användare 2

Tobias Pulls och Per Hurtig, båda lektorer i datavetenskap vid Karlstads universitet.

Både privatpersoner och industri ser fram emot högre hastighet, minimal fördröjning och möjligheten att hantera fler uppkopplade enheter samtidigt. Men hur tar man bäst till vara på de nya möjligheterna med 5G-tekniken? I projektet Performance and Anonymity in future 5G Networks (PAF5G), finansierat av Internetstiftelsen, ska forskare vid Karlstads universitet studera hur användarnas prestanda kan förbättras genom att använda flera uppkopplingar, samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

5G-nätet kommer att erbjuda fler flexibla lösningar vilket innebär att användarna kommer att kunna anpassa tekniken efter sina behov.

– Användarna kommer att kunna prioritera vad som är viktigt för dem, säger Per Hurtig, lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet, och en av forskarna i projektet. För självkörande bilar och industrin är till exempel låg fördröjning jätteviktig medan hög hastighet är prioriterad för de som vill se på film genom ultra HD.

– För smarta städer med uppkopplad gatubelysning och soptunnor, som signalerar när de behöver tömmas,är det viktigt att nätverken kan hantera en stor mängd uppkopplade enheter.

Under projektet kommer Per Hurtig undersöka olika sätt att fördela den data som skickas över olika uppkopplingar, något som kan ge mindre fördröjningar och högre hastighet. En mobiltelefon som är uppkopplad mot 5G och WiFi skulle exempelvis kunna tjäna på att skicka en viss mängd data över 5G-nätet samtidigt som resten av datan skickas över WiFi-nätet.

– En utmaning med denna typ av flervägskommunikation är att veta hur data ska fördelas över de olika vägarna, säger Per Hurtig. Faktorer som påverkar är till exempel hur nära en basstation man befinner sig, hur många andra som använder nätet, vad man använder för teknik som exempelvis 5G eller WiFi?

Starkare integritetsskydd

En annan del av projektet är att förstå hur man kan använda flera vägar på bästa sätt i anonymitetsnätverk. Tor, med miljontals dagliga användare världen över, är ett exempel på anonymitetsnätverk som är viktigt för människor i utsatta situationer, till exempel för att undgå övervakning eller censur. För anonymitetsnätverk finns både risker och möjligheter med flera vägar. Å ena sidan blir trafiken mer tillgänglig för attackerare. Å andra sidan om en attackerare bara ser delar av trafiken så blir den svårare att analysera.

– När vi förstår hur vi ska dela upp trafiken över olika vägar för bästa prestanda så kan vi använda kunskapen för att göra anonymitetsnätverk snabbare och säkrare, säger Tobias Pulls även han lektor vid Karlstads universitet och forskare i projektet. Förhoppningen är att vi kan hitta lösningar som både förbättrar prestandan och ger starkare integritetsskydd.

– Internetstiftelsen arbetar för att främja internetutveckling i Sverige, och projektet på Karlstads universitet ligger klockrent i linje med vårt ändamål och värderingar. Genom detta kan vi både stimulera innovation, hjälpa Sverige att ligga i framkanten av den tekniska utvecklingen, och samtidigt stärka den viktiga forskningen inom området integritet och användning av Tor, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

Relaterade Artiklar