Nu elektrifierar Circle K den tunga trafiken över hela Sverige
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Nu elektrifierar Circle K snabbare den tunga trafiken över hela Sverige

Nu elektrifierar Circle K snabbare den tunga trafiken över hela Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Circle K har erhållit stöd från Energimyndighetens utlysning “Regionala elektrifieringspiloter tunga transporter” för att bygga laddning till tung trafik.

 Bidraget, i kombination med egna investeringar, medför att Circle K kan expandera snabbare med 75 nya laddplatser vilket kommer att öka tillgänglighet för tung trafik – över hela Sverige.

Med bidraget samt egna investeringar kommer Circle Ks nätverk att sträcka sig från Malmö i söder till Docksta i Norrland, på Västkusten längs E6:an samt E20 Stockholm-Göteborg. Det innebär väsentligt ökad tillgänglighet även i områden där elektrifieringen tidigare varit eftersatt.

  • Vi investerar redan stort i laddinfrastruktur på kommersiella grunder för lätt trafik men nu välkomnar vi det här stödet som möjliggör och skyndar på vår ökade satsning på tung trafik. Det ligger helt i linje med vår ambition att ligga före utvecklingen när det kommer till elektrifierad trafik, den här satsningen genomförs på våra bemannade stationer som också erbjuder ett stort serviceutbud med mat, toaletter och annat som gör förarens stopp längs vägen tryggt och enkelt. Vi vet även att denna satsning ger möjlighet för många av våra kunder att våga satsa på en elektrifierad fordonsflotta, säger Lennart Olsson ansvarig för laddning tung trafik på Circle K.

Tidig elektrifiering av tung trafik kommer i första hand att ske i två segment där Circle Ks stationer geografiskt ligger lämpligt placerade för detta:

  • Regionaltrafik där fordon har en given hemmabas samt rör sig inom ett område med ~200km radie från denna.
  • Linjetrafik där fordon rör sig mellan ett antal förutbestämda platser enligt ett givet schema.
Stort fokus på att elektrifiera Norrland

Norrland har länge varit eftersatt när det kommer till elektrifiering av såväl lätt som tung trafik, och det finns ett tydligt behov från biltestföretagen i Sveriges vintertestregion att kunna ladda sina testbilar publikt. Genom en gemensam ansökan mellan Circle K och TestInfra Sweden, i samma utlysning från Energimyndigheten, har stöd beviljats för 14 nya laddplatser som kommer att byggas successivt med start under hösten 2022, mellan Kiruna och Arvidsjaur.

Utöver en mer strategisk fördelning av laddplatser över hela landet, vilket möjliggör att fler kan elektrifiera sin fordonsflotta, så kortar det ledtider i fordonsindustrins omställningsarbete.

Aktörer som utvecklar tunga fordon behöver s.k. förkommersiell provning av sina nya laddbara modeller. Denna provning genomförs normalt längs publika vägar och innan fordonen fältprovas och valideras i olika pilotprojekt.

– Vi hade en förhoppning om att fler aktörer skulle inspireras av vår initiala samverkan med ABB hösten 2021 och är väldigt glada att det nu har infriats genom samarbetet med Circle K. Det här är ett direkt avgörande steg för att kapa omställningstid i ett globalt perspektiv. Det är otroligt mycket som skall testas och nu har vi bara sju testvintrar på oss fram till 2030, säger Michael Lindeman, Ordförande för det nystartade bolaget TestInfra Sweden AB.

Nu elektrifierar Circle K den tunga trafiken över hela Sverige

TestInfra Sweden fokuserar på att säkra utveckling av en förkommersiell testbädd för elektromobilitet genom en samverkan mellan Näringslivet, akademin och samhället i stort. Initiativet kommer från de fyra största biltestföretagen i vintertestregionen.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar