Nu är den ekonomiskt skakiga post-Covid-eran här
Hem UNDERSÖKNING Nu är den ekonomiskt skakiga post-Covid-eran här

Nu är den ekonomiskt skakiga post-Covid-eran här

Publicerat av: Redaktionen

Så överlever svenska retail-företaget i post-Covid-eran

Corona tvingade många företag att intensifiera sin digitalisering för att överleva.

Nu är den ekonomiskt skakiga post-Covid-eran här – och den gör behovet av digitala satsningar ännu större. För i en tid då (de alltmer digitala) konsumenternas köpkraft är svagare än på mycket länge krävs det mer för att man som företag ska nå dem. Tyvärr har dock långt ifrån alla retail-företag insett detta.

Enligt en färsk undersökning från Snowflake uppger enbart 4 procent av retail-företag att de ”i en stor omfattning” använder data i för att nå kunder. Det är en häpnadsväckande siffra – och en tydlig indikator på att många har långt kvar innan de genomfört en adekvat digital omställning. Men det finns hopp.

För även om kunderna är svårare att nå än på länge, så är dagens digitala landskap fullt med nya möjligheter för de företag som använder rätt metoder. Nedan följer fem saker som jag tycker att alla svenska retail-företag som vill bli mer framgångsrika i den utmanande post-corona-eran bör ta till sig:

  1. Omfamna den digitala transformationen – på riktigt den här gången!

Onlineförsäljningen världen över har ökat med 128 procent sedan 2015, och ingenting tyder på att utvecklingen kommer att vända under den närmsta tiden. I kölvattnet av kundernas ökade digitala närvaro uppstår dessutom hela tiden nya säljkanaler, på plattformar som till exempel TikTok och Instagram. Genom att lära sig hitta rätt i dessa kanaler, och hur man bäst interagerar med en kundgeneration som all mer sällan uppsöker fysiska butiker, behöver man två saker; rätt data – och rätt digitala verktyg.

Det är med andra ord viktigare än någonsin att satsa på datadrivna processer i säljarbetet.

  1. Samla in mer data!

Snowflakes undersökning visar att enbart knappt en tredjedel av retail-företagen baserar sina affärsbeslut utifrån insamlade data. Det är häpnadsväckande få!

Nu är den ekonomiskt skakiga post-Covid-eran härDe företag som dock satsar på data, och på att analysera denna med hjälp av tredjepartsverktyg – är överlägsna sina konkurrenter när det kommer till att förstå marknaden. Och försprånget till de konkurrenter som ignorerar vikten av data kommer bara att öka. För med hjälp av automatisering, AI och maskininlärning kommer alla insamlade data ge företagen möjlighet att förutse kunders behov på ett helt nytt sätt – och det kommer vara de som är först och bäst på att hantera tekniken som kommer att vara de stora vinnarna.

  1. Gör konkurrenten till samarbetspartner

Ett relativt nytt koncept inom IT är så kallade ”data cleanrooms” inom vilka olika företag kan dela och sammankoppla data med varandra så att båda parter tjänar på det, utan att det bryter mot några GDPR-regler.

På detta sätt börjar allt fler företag samarbeta med sina konkurrenter för att, med hjälp av varandras insamlade data, kunna erbjuda nya tjänster och hänga med i branschens övergripande utveckling.

Enligt Snowflakes undersökning deltar dock enbart 45 procent av retail-företagen i ett sådant typ av samarbete. Här finns helt enkelt mer att göra för många aktörer!

  1. Automatisera – på kundens villkor

Många företag kommer att genomföra automatiseringar under de kommande åren för att spara in på personalkostnader, vilket kommer leda till att personalfria kassor och bot-drivna kundtjänster kommer att bli standard även inom retail-branschen.

Som företag är det dock viktigt att komma ihåg att många kunder kommer att fortsätta att vilja ha kontakt med mänskliga representanter för företaget. Det är därför viktigt att gå varsamt fram när man genomför sin automatisering – så att den inte får kunden att vända sig åt ett annat håll.

  1. Möjliggör personliga erbjudanden – med hjälp av data

Enligt en undersökning från McKinsey förväntar sig 71 procent av kunder att företagen kan erbjuda dem skräddarsydda kunderbjudanden och tjänster – och 76 procent säger sig bli upprörda när de inte får denna service.

Samtidigt uppger enbart 6 procent av företagen i Snowflakes undersökning att deras affärsframgångar bygger på att de är bra på att ta fram rätt data när de behöver det, vilket ger dem möjlighet att skapa skräddarsydda kunderbjudanden. 36 procent uppger dessutom att de har tagit felaktiga affärsbeslut till följd av dålig datahantering.

Det finns med andra ord stora behov för många företag att kunna ta fram den data de behöver för att de ska kunna hantera sina affärer på bästa sätt. Och den bästa metoden för detta är att ha en centraliserad dataplattform som erbjuder enkel och direkt åtkomst till alla insamlade data.

Av Paul Winsor Retail-chef, Snowflake

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar