Hem NYHETER Nästan var fjärde lagervara är onödig för svenska retailföretag

Nästan var fjärde lagervara är onödig för svenska retailföretag

Publicerat av: Redaktionen

Nästan en fjärdedel av varulagret beräknas vara onödigt för svenska retailföretag, det visar en ny rapport från supply chain-företaget Optilon.

Nästan var fjärde lagervara är onödig för svenska retailföretag 3Det gör retailbranschen till Sveriges näst onödigaste bransch, sett till varulagerhållning. Totalt hade en effektivisering av varulagerstyrningen gett en ekonomisk effekt på 93 miljarder kronor för Sveriges 100 största bolag. Allra onödigast är branscherna tech och life science, och minst onödig är industribranschen. Effektiv varulagerstyrning kan ha en stor påverkan på ett företags lönsamhet. En ny rapport visar att påverkan kan vara större än vad som tidigare har trotts. Onödighetsrapporten, som har studerat Sveriges 100 största bolag, visar att i snitt 23 procent av varulagret är överflödigt för företag i retailbranschen. Det innebär att ett genomsnittsföretag i retailbranschen skulle kunna minska sitt varulager med nästan en fjärdedel, utan minskad försäljning. Samtidigt hade en effektivisering av varulagerstyrningen inom svenska retailföretag kunnat minska antalet dagar en vara står på hyllan. Från ett genomsnitt på 52 dagar, till 40 dagar.

– Det visar vilken vit fläck varulagerstyrningen är för svenska företag idag. Det handlar nämligen inte bara om att ha färre varor i lager. Genom att alltid ha rätt varor inne minskar missad försäljning kraftigt, samtidigt som man tar upp mindre lageryta och minskar risken för att en vara blir utdaterad. Det ger en effektiviseringsrekyl för företagen. Man minskar kostnaden samtidigt som man ökar intäkterna och frigör kapital, säger Anders Remnebäck, supply chain-expert på Optilon.

En onödig vara färre i lagret innebär samtidigt inte bara mindre uppbundet kapital, utan även mindre lageryta, minskade distributions- och administrationskostnader samt inkurans (när en vara blir utdaterad). Genom att med effektiv varulagerstyrning eliminera den onödiga varulagerhållningen hade ett genomsnittsföretag bland Sveriges 100 största bolag kunnat frigöra cirka 1,2 miljarder kronor.

För Sveriges 100 största bolag beräknas 22 procent av varulagret vara onödigt.

Det motsvarar en yta, sett till onödig varulageryta, som är lika stor som Norrmalm, Östermalm och Gamla stan – tillsammans. Rapporten visar att med en effektivare varulagerstyrning hade dessa företag tillsammans kunnat frigöra 93 miljarder kronor. En summa som hade kunnat investerats i områden som skapar bättre konkurrenskraft och tillväxt. Detta kan användas till att avbetala lån, investera i R&D eller anställa. Summan motsvarar ungefär 154 000 jobbtillfällen, vilket är fler än vad Sveriges sjätte största stad, Örebro, har invånare.

– En effektiv varulagerstyrning är en av de enskilt största åtgärderna man kan göra som företag för att maximera sin konkurrenskraft. Det säkerställer helt enkelt att resurserna används på rätt sätt och där de gör mest nytta, säger Anders Remnebäck.

Allra mest onödigt lager håller branscherna tech och life science. Företag inom dessa branscher hade med effektivare varulagerstyrning kunnat minska sitt varulager med 33 procent, och antalet dagar en vara står på hylla med 21 dagar i snitt. Från 63 till 42 dagar. Mest effektiv idag är branschen industri och naturtillgångar, som med effektivare varulagerstyrning hade kunnat minska sin lagerhållning med 15 procent.

Relaterade Artiklar