MobiPlus förvärvar Retailsolutions Sverige AB
Hem DETALJHANDEL MobiPlus förvärvar Retailsolutions Sverige AB

MobiPlus förvärvar Retailsolutions Sverige AB

Publicerat av: Redaktionen

MobiPlus meddelar att bolaget förvärvat ett företag som verkar mot retailbranschen.

MobiPlus förvärvar Retailsolutions Sverige AB 2Tillträdet till bolaget som heter Retailsolutions, det senaste tillskottet i MobiPlus-koncernen, sker i januari 2018.  Med företagets fokus på affärs- och kassasystem breddar MobiPlus sin produktportfölj och stärker sin inriktning mot handel och e-handel.

Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handlar. Bolaget är en oberoende byrå som erbjuder lösningar efter kundens önskemål och behov, utan att vara bundet till specifika system.

Retailsolutions, med kontor i Göteborg, har i dagsläget sju anställda inklusive befintlig ägare. Förvärvet gäller även bolagets personal och de avtal som bolaget har ingått. Med Retailsolutions ca 2000 kunder ökar MobiPlus-koncernen till totalt över 4000 företagskunder i hela Sverige.

År 2016 hade Retailsolutions en omsättning på ca 11 MSEK och ett resultat på ca 0,9 MSEK. Bolaget har haft en fortsatt god lönsamhet under 2017 vilket ligger i linje med MobiPlus förvärvsstrategi.

Genom förvärvet får MobiPlus möjlighet att satsa mer mot handel och e-handel. Styrelsen har haft en önskan om att kunna leverera kassasystem och därmed en mer komplett produkt till våra kunder. Med samma leverantör av både e-handel och kassasystem kan systemen smidigt integreras och kunden som besöker e-handel eller butiken få en sömlös köpupplevelse.

Priset för 100% av aktierna i Retailsolutions är 8,6 MSEK. Köpeskillingen för bolaget är 6,1 MSEK plus bolagets kassa som uppgår till 2,5 MSEK. Förvärvet finansieras genom att säljaren tecknar sig för ett konvertibellån för 1,5 MSEK med konverteringskurs 7,30 SEK utställt av MobiPlus. Lånet löper på 1 år med en ränta om 3 procent per år. Därutöver erhåller säljaren aktier om 0,5 MSEK till en teckningskurs på 7,30 SEK. Av resterande del på 6,6 MSEK, som ska betalas med kontanta medel, är 4 MSEK lånefinansierade.

Förvärvssammanfattning

MobiPlus förvärv överträffar styrelsens förväntningar för året. Sett till vad alla bolagen i en proforma gemensamt presterade år 2016 hade MobiPlus inklusive nyligen förvärvade bolag (Karlsson Företagspartner, Karlsson Investpartner, Wavecom AB samt Retailsolutions) en omsättning på 45,5 MSEK samt en vinst om sammanlagt 4,1 MSEK.

Den beräknade effekten efter de tre tidigare förvärven baserat på besparingar och bibehållen omsättning bedöms ha potential att uppgå till ca 2 MSEK per år. Utöver det finns ytterligare potential till ökad merförsäljning till bolagens kunder.

MobiPlus har genom förvärv sedan noteringen 2016 ökat proforma-omsättningen med 94%, vilket motsvarar en tillväxt från 23,5 MSEK till 45,5 MSEK.

Dessa siffror har inte granskats av bolagets revisor.

 

Relaterade Artiklar