Mellanlagring och crossdocking, lösningen vid Katarinahuset
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Mellanlagring och crossdocking, lösningen vid Katarinahuset

Mellanlagring och crossdocking, lösningen vid Katarinahuset

Publicerat av: Redaktionen

Det ikoniska Katarinahuset vid Slussen, i hjärtat av Stockholm, genomgår nu en totalrenovering.

APQ El ansvarar för elinstallationer och deras arbete har underlättats av att de kunnat beställa materiel med lång framförhållning och använda sig av Elektroskandias tjänster mellanlagring samt crossdocking.

Elektroskandia har levererat all elmateriel samt belysning, där en stor del är från varumärkena Cardi och Molto Luce.

I samband med att Slussen byggs om gör fastighetsägaren Atrium Ljungberg en totalrenovering, om- och tillbyggnad av Katarinahuset, en fastighet som erbjuder Stockholms bästa utsikt. Den totala byggytan omfattar cirka 25 000 kvm kontor samt ytterligare 2000 kvm för butiker och restauranger, däribland restaurang Gondolen. Fastigheten kommer bli miljöcertifierad enligt BREEAM Excellent. Arbetena påbörjades hösten 2021 och färdigställs under 2024.

Många utmaningar

APQ El, med projektledaren Andreas Bordinghaus i spetsen, ansvarar för all elinstallation i fastigheten.

– Vi utför allt elarbete i bashuset, som är grundhandling, och dessutom löpande hyresgästanpassningar. Det är ett stort och spännande projekt, där vi i dagsläget har 20 montörer på plats. Samtidigt är det många utmaningar. Huset är från 1912, byggdes till 1936 och kring millenieskiftet skedde den senaste större renoveringen. Husets ålder har definitivt bjudit på en hel del överraskningar under resans gång vilket gjort att projektet dragit ut på tiden. En annan utmaning är att det krävs stora mängder materiel samtidigt som fastigheten ligger centralt mitt i Stockholm och angränsar till Skanskas ombyggnation av Slussen. Som extra krydda så startade projektet under pågående pandemi, med komponent- och materialbrist. Allt det här sammantaget gjorde att logistik och materialleveranser var prio nummer ett när vi valde elgrossist till projektet, säger Andreas Bordinghaus.

Logistiken avgörande

APQ El kontaktade bland annat Elektroskandia för att få förslag på hur de kunde säkra tillgängligheten på materiel till projektet.

– Då det var trångt om utrymme på byggplatsen och man bara kunde leverera på vissa slottider, insåg jag att lösningen var att samla all materiel från olika leverantörer, lagerhålla vid vårt logistikcenter i Örebro och sedan leverera efter avrop, säger Joakim Becker, utesäljare Elektroskandia.

Elektroskandia offererade logistiktjänsterna mellanlagring och crossdocking. Mellanlagring innebär att Elektroskandia samlar ihop, lagra och efter avrop levererar kundens material tillsammans. Crossdockning innebär att gods från kundens olika leverantörer samlastas med gods från Elektroskandia och levereras i en transport, efter avrop. Bägge tjänsterna innebär att man minskar antalet leveranser och således även de totala utsläppen.

– Vi valde Elektroskandias lösning och ett stort skäl till detta var att vi kunde köpa in all materiel vi behövde i god tid och sen lagerhålla det vid deras logistikcenter, säger Andreas Bordinghaus.

När projektet drog igång involverades även Peter Samuelsson, projektorderhandläggare Elektroskandia, och en av dem som hanterar alla order som går via projektpackningen i Örebro.

– Jag åkte till Stockholm och gick igenom projektupplägget med Joakim Becker och Andreas Bordinghaus. Det är mycket viktigt vid den här typen av projekt att man har en bra dialog och ett nära samarbete med alla involverade parter, så att allt blir rätt och att det flyter på i alla led av leveranserna. Projektet omfattade stora mängder materiel och då man inte kunde lagra mycket på plats passade våra logistiklösningar bra. Vi såg till att leverera på de slottider man kunde ta emot materialet på, till två olika leveransadresser Stadsgården eller Katarinavägen, säger Peter Samuelsson och fortsätter:

– Det vi levererat från logistikcentret i Örebro är bland annat belysning, kabelstegar, kanaler, VP-rör, kablage och brandlarm. Vid varje transport har jag haft kontakt med vår orderplaneringsavdelning för den interna samordningen och APQ El, för att se till att de kunnat ta emot godset på utsatt tid och plats.

Belysning från Cardi och Molto Luce

Elektroskandias belysningsavdelning blev också involverad i projektet på ett tidigt stadie.

– Jag blev kontaktad av konsulten Electro Engineering som tillsammans med Reflex Arkitekter ville komma till Cardis belysningsutställning för att titta på olika armaturer till Katarinahuset, säger Malin Laser, Cardi belysningssäljare Elektroskandia.

Det här mynnade ut i en armaturförteckning, som främst bestod av allmänbelysning i fastigheten samt belysning till toaletterna.

Mellanlagring och crossdocking, lösningen vid Katarinahuset– Kunden valde spotlighten Mova M i strömskena från Molto Luce samt Flow, en linjär armatur i strömskena, från Cardi. Till toaletterna valdes Ride Blind från Molto Luce, men i en specialversion till färg och form för att passa in. Efter att vi först provat gick vår förfrågan till Molto Luce som testade i fabrik och tog fram ett förslag på specialmodell. Lösningen godkändes direkt av vår beställare. Vi har en stor fördel med egna varumärken inom belysning, då vi ofta snabbt kan ta fram specialvarianter på armaturer efter kundens önskemål, säger Malin Laser.

Specialarmaturer togs fram

En som också arbetat mycket i projektet är Ann Lindskog, teknisk innesäljare på belysning Elektroskandia.

– Jag har hållit i det mesta vad gäller belysningen till Katarinahuset, förutom våra egna varumärken har jag även köpt in de andra fabrikat som varit föreskrivna, förutom från två andra leverantörer, för leverans till vårt logistikcenter. Det har genomgående varit stora mängder belysning och från våra egna varumärken har vi hittills bland annat levererat cirka 1400 st Cardi Molto Luce Mova M, 400 st Cardi Flow, mellan 60 till 100 st Ride Blind specialarmaturer, 250 st Cardi Vektor IP44 samt 781 st (kilometervis) Cardi Global skenor. Min roll har varit att sitta som spindeln i nätet, ta emot beställningar, kontakta leverantörer, se till att godset kommer till oss och sedan levereras i tid. I och med att projektet startade mitt under coronapandemin med materiel- och komponentbrist så beställde APQ El i mycket god tid för att säkerställa tillgängligheten. Dessutom har det blivit mycket ändringar under projektets gång samt att det tillkommit hyresgästanpassningar. Så det har verkligen varit ett levande projekt, vilket ofta är fallet då det är så här stort, säger Ann Lindskog.

Från Elektroskandias sida har även de tekniska innesäljarna Martin Smedborn, Bengt Samuelsson och Jari Heinänen varit inblandade i projektet.

Beställt materiel i god tid

– En annan fördel vi haft är att vi har en butik på Söder Mälarstrand, på gångavstånd från Katarinahuset. Då det varit bråttom har vi kunnat skicka gods direkt från vår leverantör till butiken för upphämtning av APQ El, säger Joakim Becker.

Projektet går framåt och fem kontorshyresgäster har redan hunnit flytta in i fastigheten.

– Detta innebär också en utmaning att få glada och nöjda hyresgäster samtidigt som det är en byggarbetsplats, med flera yrkesgrupper som ska samverka på plats. Men projektet fortskrider på ett bra sätt och materialleveranserna har fungerat trots pandemin, mycket tack vare att vi kunde beställa i så god tid och lagerhålla materielen hos Elektroskandia. Vi är jättenöjda med vårt samarbete och det goda engagemanget hos Elektroskandias medarbetare, avslutar Andreas Bordinghaus.

Se filmreportage från projektet här:

Relaterade Artiklar