Så går det till när DB Schenker elektrifierar den tunga trafiken
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Så går det till när DB Schenker elektrifierar den tunga trafiken

Så går det till när DB Schenker elektrifierar den tunga trafiken

Publicerat av: Redaktionen

Elektrifieringen går olika snabbt för olika fordonssegment.

Ju mindre fordon, desto lättare är det att elektrifiera.

DB Schenkers globala mål är att alla transporter ska elektrifieras.

Elektrifierade fjärrtransporter innebär en rad nya utmaningar, jämfört med de eldrivna fordon som transporterar gods inom städerna. De så kallade ”last mile”-leveranserna.

DB Schenker tar ansvar för hela transportkedjan och jobbar brett med olika lösningar för olika typer av transporter. Elektrifieringen av den tunga långväga trafiken är särskilt komplex och DB Schenker har därför valt att gå med i projektet E-Charge, ett projekt där 14 ledande parter inom sektorer som fordonstillverkning, akademi, logistik, el och drivmedel arbetar tillsammans för att accelerera utvecklingen. Målet med projektet, som pågår mellan december 2021 och juni 2025, är att:
I samverkan utveckla fordon och laddinfrastruktur som möjliggör att det går att köra 4,5 timme, ladda 45 minuter och sedan köra 4,5 timme.
– Syftet med projektet är att forska kring och testa allt nödvändigt för att våra långväga transporter ska kunna utföras med batterielektriska fordon, säger Anton Brännmark Supply Chain Management consultant på DB Schenker

Ladda batterierna – i dubbel bemärkelse

Laddstationer kommer att installeras under hösten 2023 och det första fordonet i projektet kommer att börja köra strax efter årsskiftet. Sammansättningen av partners* gör det möjligt att ta ett samlat grepp på samtliga aspekter som behöver utforskas. En viktig del för att projektet ska bli framgångsrikt är att kunna ladda fordonens batterier när det passar med rådande kör- och vilotidsregler.
– Utformningen av transporten gör att det blir lämpligt för projektet att planera för ett schema där lastbilarna körs i maximalt 4,5 timmar i sträck, innan föraren måste ta rast i minst 45 minuter. Detta innebär att lastbilarna måste kunna laddas under rasterna och därför utvecklas nu högeffektladdning, så kallad megawattladdning, säger Anton Brännmark.

Den tunga trafikens utmaningar

Forskning är en viktig del av projektet och genom insatser där kan många utmaningar utforskas från olika perspektiv. Forskningen bedrivs av doktorander och deras respektive handledare från universiteten i Linköping, Lund, Uppsala och Chalmers, genom Swedish Electromobility Centre (SEC).

– Målet med forskningen i projektet är att utvärdera tekniken för att förstå vilka effekter den skapar på det resterande systemet och vilken riktning akademisk och industriell forskning inom tunga elektrifierade transporter ska ta efter projektavslut. Våra doktorander tittar bland annat på fordonens energiförbrukning, placering av laddare, påverkan på elnätet och batteridegradering. En viktig del är att ta fram modeller för att beskriva och simulera systemet, att kunna studera vad som händer vid en uppskalning av systemet, samt identifiera vilka policy- och regelverksförändringar som är nödvändiga eller önskvärda för att möjliggöra en omställning och uppskalning, säger Nikita Zaiko, projektledare på Lindholmen Science Park.

DB Schenker tar ansvar för hela transportkedjan

– De tunga transporterna står för en betydande del av Sveriges vägtransporter och det krävs att fler transportörer tar ansvar för hela transportkedjan. Inte bara last mile. Exempelvis för e-handel så handlar det om mer än paketets sista sträcka. Det gäller att ta ansvar för hela transportkedjan, där ingår exempelvis elektrifiering och schyssta arbetsvillkor, säger Hanna Melander Cluster Head of Sustainability.
– Inom sjö och flyg handlar det om att vara med och skapa förutsättningar för framtidens elektrobränslen. För landtransporterna ligger fokus på kort sikt på batteridrift och på lite längre sikt på vätgas och andra elektrobränslen, fortsätter hon.
Så går det till när DB Schenker elektrifierar den tunga trafiken– Vi på DB Schenker Sverige har i dagsläget störst påverkan på våra landtransporter, och då främst övergången till batteridrivna fordon. Övergången till utsläppsfri teknik handlar inte bara om fordonen utan de påverkar alla våra processer. Visst är fordonen och kapaciteten central, men vi behöver omvärdera och utveckla många delar av vår verksamhet, precis som många fler aktörer inom transportbranschen, säger Anton Brännmark.

* Projektdeltagare: ABB, Chalmers, Circle K, DB Schenker, Schenker Åkeri, Lindholmen Science park, ICA, OKQ8, Linköpings universitet, Lunds universitet, Scania, Tommy Nordbergh Åkeri, Uppsala universitet, Vattenfall, Volvo.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar