Mät vad kunderna tycker i realtid
Hem DETALJHANDEL Mät vad kunderna tycker i realtid

Mät vad kunderna tycker i realtid

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanserar Svenskt Kvalitetsindex SKI Puls, en smidig lösning för alla företag som vill ha feed-back i realtid på vad kunderna tycker.

Mät vad kunderna tycker i realtid 1

Mät vad kunderna tycker i realtid.

Svenskt Kvalitetsindex bransch- och kundmätningar ger en gedigen vägledning av vad företagen ska fokusera på i sitt kundarbete och vilka områden som påverkar kundnöjdheten mest. SKI Puls ger möjligheten att till exempel följa upp de åtgärder som vidtas konkret, genom att göra löpande mätningar och se att man har nöjda kunder i alla led.

– Tänk er att en kund lämnar er mottagning, affär, kontor eller avslutar ett telefonsamtal med er kundservice. Direkt därefter får kunden ett sms eller e-mail med en länk till några frågor om hur mötet upplevdes, som besvaras i mobilen eller datorn. Ni får sedan en samlad bild av kundernas feed-back. Många företag är ofta fokuserade på interna processer och rutiner i sin utveckling, och glömmer bort att fånga upp kundens perspektiv i det hela. Med SKI Puls blir det enkelt att lyssna in kundens upplevelse på vägen mot de mål och satsningar ni fokuserar på just nu, berättar projektkoordinator Elina Jacobsson.

Omfattande tester gjordes i våras

Under våren har Svenskt Kvalitetsindex gjort flera pilotprojekt på SKI Puls och testat produkten ordentligt.

– Det har gått bra, våra samarbetspartners har fått ett kvitto på hur deras dagliga arbete fungerar och en bekräftelse på att de gör ett bra jobb, eller bekräftelse på vad de fortsatt behöver fokusera på konstaterar Elina Jacobsson. Vi har också märkt att personalens engagemang och motivation har ökat hos de företag som testat SKI Puls, när resultatet indikerat att de är på rätt väg och gör rätt saker. Man kan ju snabbt vidta åtgärder om det är något som behöver förbättras.

Det är enkelt att komma igång med SKI Puls. Systemet finns redan klart, inga nya it-system behöver installeras eller integreras. Tillsammans med Svenskt Kvalitetsindex bestämmer man 3-5 frågor som kunderna ska svara på.

– Man kan direkt se kundernas återkoppling i en webbportal, där man kan följa resultaten löpande, förklarar Elina Jacobsson. I portalen kan man välja tidsperiod och att självklart exportera data om man vill.

Relaterade Artiklar