Mänskliga faktorn äventyrar företagens mobila säkerhet
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Mänskliga faktorn äventyrar företagens mobila säkerhet

Mänskliga faktorn äventyrar företagens mobila säkerhet

Publicerat av: Redaktionen

En ny rapport från Trend Micro, Mobile Security Roundup 2018, visar att hoten mot våra mobila enheter fortsätter att öka.

Mänskliga faktorn äventyrar företagens mobila säkerhet 2Samtidigt som 2017 års dramatiska ökning av utpressningsattacker kraftigt backat under förra året, ser vi många kända hot som fortsätter öka.

Antalet attacker mot mobila enheter som blockerats av Trend Micro ökade med hela 48 procentunder förra året, från 58,2 miljoner 2017 till 86,3 miljoner 2018. Trenden gällande utpressningsattacker har vänt, och backade under 2018 med hela 76 procent från året före.

Rapporten visar en stark uppgång för en rad välkända hot. Mobilbaserade kryptokapningar steg med hisnande 450 procent 2018. Attacker för att komma åt bankuppgifter (mobile banking malware) ökade med 98 procent, och trojaner fortsätter vara den huvudsakliga metoden, med 214 323 unika trojaner blockerade under året.

Mobila enheter är en stark attackyta för nätfiske, och 48 procent av nätfiskeattackerna under 2018 skedde just mot dessa. Resultatet i rapporten pekar även mot att social manipulering i större utsträckning används som metod inom nätfiske, med försök att locka till sig känslig information via SMS (så kallad SMiShing), telefonsamtal (vishing) och via sociala medier.

Detta belyser den mänskliga faktorns betydelse för att säkra mobilenheter, särskilt de som lagrar och behandlar företags tillgångar och data.

– I dagens hotlandskap, där stulen information är hårdvaluta för cyberkriminella, behöver företag komma ihåg att även mobila enheter behöver skydd i flera lager, säger Ola Wittenby, VD för Trend Micro Sverige. Även utbildning i god säkerhetshygien måste prioriteras för att hålla verksamheten säker även hos de enheter vi använder utanför företagets fyra väggar.

Relaterade Artiklar