Hem E-HANDEL Många vill jobba med e-handel

Många vill jobba med e-handel

Publicerat av: Redaktionen

Utbildningar som leder till jobb inom e-handeln är yrkeshögskolans mest sökta.

Många vill jobba med e-handel 3Allra populärast är utbildningen E-commerce manager som lockat 5,2 behöriga sökande per plats.

Antalet sökande till yrkeshögskolan ökade kraftigt 2019. Behöriga sökande ökade med 22 procent. Det totala antalet sökande uppgick till 70 700 varav 53 000 var behöriga.

Under många år har lokförarutbildningen lockat flest sökande per plats, men i takt med att lokförarutbildningen byggts ut har antalet sökande per plats sjunkit. Istället har utbildningar som leder till jobb inom e-handeln tagit täten som de mest populäraste utbildningarna inom yrkeshögskolan. Både på första och andra plats kommer utbildningar som kan kopplas till den branschen.

-Redan innan coronakrisen fanns en tydlig trend med växande e-handel och nya affärsmodeller som utmanar den fysiska butiken och traditionella handeln. Även om det är för tidigt att säga vad krisen kommer leda till på sikt ser vi nu förändrade köpbeteenden som kan leda till att ännu fler väljer att handla på nätet. Detta kan i sin tur leda till att fler vill driva företag och verksamheter inom e-handel, säger analytikern Linda Wiklund på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Enligt e-barometern 2019 omsätter den svenska e-handeln 87 miljarder kronor per år, vilket är en tiondel av den totala handeln. Den växande e-handeln leder till att även den traditionella handeln efterfrågar nya kompetenser som webbutveckling, dataanalys och digital marknadsföring.

-E-handeln är en attraktiv bransch som kommer att fortsätta att växa. På lång sikt kan kompetensbehovet förändras då AI kan komma att få en viktigare roll, säger Linda Wiklund.

I höst startar 1 000 YH-utbildningar runt om i landet, varav 154 inom utbildningsområdet Ekonomi, administration och försäljning och sju utbildningar till E-commerce manager. Du hittar alla utbildningar på yrkeshogskolan.se

Yrkeshögskolans populäraste utbildningar

1. E-commerce manager 5,2

2. Digital marknadsförare 4,8

3. Tandsköterska 4,4

4. Inköpare 4,3

5. Behandlingspedagog, 4,1

Behöriga sökande per plats (utbildningar med fler än 200 platser)

Relaterade Artiklar