Hem E-HANDEL Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul

Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul

Publicerat av: Redaktionen

Just nu gör Arbetsmiljöverket en särskild inspektionsinsats riktad mot e-handeln.

Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul 3Denna höst är inspektionerna inriktade på pakethanteringen vid terminaler och utlämningsställen. Totalt genomför Arbetsmiljöverket omkring 750 besök fram till årsskiftet 2019/2020. Nästa år inspekteras andra delar av e-handelskedjan.

– Hösten och vintern är en intensiv period för alla som arbetar i e-handeln med både Black Friday och julhandeln. De perioder när e-handeln ökar medför större arbetsmiljörisker för de som arbetar med paket på terminaler och utlämningsställen, säger Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och projektledare för den pågående inspektionsinsatsen.

Vanligt med tunga lyft och felaktiga arbetsställningar

De vanligaste arbetsmiljöriskerna inom e-handel är kopplade till tunga lyft och skadliga arbetsställningar. Truckar och fordon är andra riskfaktorer. Det finns dessutom risk för vålds- och hotsituationer, samt för ohälsa inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Till exempel utgör höga krav på att hålla leveranstider en risk för ohälsosam arbetsbelastning.

– Paketterminaler och utlämningsställen saknar ibland de hjälpmedel som behövs för att skapa en god arbetsmiljö. De utrymmen där man hanterar paket i butiker och på andra utlämningsställen är dessutom ofta för trånga under Black Friday och julen, då det blir många fler paket att hantera, säger Eric Storbjörk.

Granskar det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vid inspektionerna kontrollerar Arbetsmiljöverket att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sätt, genom att systematiskt jobba med arbetsmiljön och förebygga risker som kan leda till arbetssjukdomar eller arbetsolyckor.

– E-handeln bildar en kedja av aktörer som hakar i varandra och utför olika moment innan en vara slutligen når kunden. Det sätter ljuset på det samordningsansvar som finns för de arbetsgivare som har andras arbetstagare i sin verksamhet, eller har egna anställda som utför arbete på uppdrag av andra. Under helger och semesterperioder är det dessutom många unga vuxna som hyrs in för att hantera arbetstoppar. Det ställer särskilda krav på bra introduktionsutbildning, säger Eric Storbjörk.

Inspektioner över hela landet

Arbetsmiljöverkets syfte med inspektionerna är att förbättra arbetsmiljöförhållanden för de arbetstagare som arbetar med hantering av paket inom e-handeln. Insatsen ligger i linje med regeringens arbetsmiljöstrategi. Av den framgår att det är nödvändigt med insatser för att uppnå ett hållbart arbetsliv och förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Inspektionsinsatsen mot e-handeln startade i augusti 2019 och pågår till december 2020. Under 2020 inspekterar Arbetsmiljöverket e-handlarna och den hantering av paket som chaufförer av paket- och distributionsbilar står för. Målsättningen för insatsen är att 1 500 besök ska göras över hela landet fram till december 2020.

Relaterade Artiklar