Hem NYHETER Adobe lanserar nya AI-funktioner i Adobe Experience Platform

Adobe lanserar nya AI-funktioner i Adobe Experience Platform

Publicerat av: Redaktionen

Adobe lanserar nu en rad nyheter i Adobe Experience Platform.

Adobe lanserar nya AI-funktioner i Adobe Experience Platform 3De nya funktionerna använder sig av artificiell intelligens för att optimera kundupplevelser och förenkla datastyrning.

Tillgång till stora mängder data är en förutsättning för att företag ska kunna tillhandahålla starka kundupplevelser. Samtidigt innebär hanteringen av datan ett stort ansvar.

Nu släpps nya funktioner i Adobe Experience Platform som ska göra det enklare för företag att tillhandahålla ännu bättre kundupplevelser och samtidigt förenkla datastyrning (data governance). Funktionerna drivs med hjälp av Adobes egna AI-lösningar i Adobe Sensei.

Här är nyheterna i Adobe Experience Manager:

  • Personaliserade upplevelser i realtid – och stor skala: Fragmenterad data, inkonsekventa upplevelser och komplicerad styrning hör till några av företagens största utmaningar i dag. Med hjälp av Adobes Customer Data Platform (CDP) kan företag foga samman känd och okänd kunddata, aktivera kundprofiler i olika kanaler och använda sig av intelligent beslutsfattande genom hela kundresan. Genom att föra samman data som finns i silos (exempelvis på marknads- och IT-avdelningarna) kan företagen nå nya insikter och på så sätt få en mer övergripande bild av kunden. Med funktionen Journey Orchestration kan företagen i realtid anpassa sina upplevelser efter kundernas agerande.
  • Photoshop-inspirerad analys: Genom att lägga data från olika kanaler i ”lager” på varandra – i stil med hur användare kan arbeta med lager i Photoshop – kan företag nu på ett mer kreativt sätt än tidigare nå nya insikter. Adobe Sensei kan användas för att automatisera analys och förutspå beteenden.

Enklare datastyrning:

Datastyrning är kritiskt för att kunna jobba datadrivet på ett säkert sätt. Adobe Experience Platform Data Governance gör det möjligt att säkerställa att all data används både säkert och regelenligt. Information som personnummer, för- och efternamn samt e-post kan delas upp i kategorier baserat på hur den ska användas i andra sammanhang i organisationen. På så sätt blir det möjligt att exempelvis skärma av viss data från maskininlärning eller andra processer som ingår i framtagandet av annonsinnehåll. Kategorierna kan anpassas från företag till företag och det finns ingen begränsning av hur många kategorier som kan skapas. I dagsläget krävs att en dataansvarig person genomför uppdelningen. I framtiden kommer det bli möjligt att automatiskt dela upp datan med hjälp av Adobe Sensei.

Relaterade Artiklar