Kindreds spelöverskott från osunt spelande i tredje kvartalet 3,3 procent
Hem GAMING Kindreds spelöverskott från osunt spelande under tredje kvartalet 2021 är 3,3 procent

Kindreds spelöverskott från osunt spelande under tredje kvartalet 2021 är 3,3 procent

Publicerat av: Redaktionen

Kindred är fast beslutna att genom en öppen och faktabaserad dialog bidra till en mer hållbar spelbransch.

Under tredje kvartalet 2021 minskade Kindreds andel av spelöverskottet från osunt spelande till 3,3 procent.

Kindred Group plc (Kindred) har förpliktigat sig att förändra spelmarknaden genom att erbjuda en säker och hållbar underhållning som positivt bidrar till samhället. Därför har Kindred satt ambitionen att noll procent av spelöverskottet ska komma från osunt spelande år 2023 och att dessa siffror ska redovisas kvartalsvis. Syftet är att vara transparant, bidra till en faktabaserad dialog om osunt spelande samt öka kännedomen om företagets hållbarhetsarbete. Under tredje kvartalet 2021 har andelen av spelöverskottet från osunt spelande minskat till 3,3 procent  från 4,3 procent, kvartal 2 2021.

Global statistik från Kindred Group Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021*
Andelen spelöverskott från högriskspelare 4,3% 3,9% 4,3% 3,3%
Förbättringseffekt efter intervention 75,7% 76,6% 76,9% 64.9%

*90 dagars rullande period mellan 23/6-20/9 2021

Kindreds spelöverskott från osunt spelande i tredje kvartalet 3,3 procent”Det är glädjande att se att andelen spelöverskott från osunt spelande minskar. Samtidigt som vi välkomnar minskningen är vi medvetna om att vi måste fortsätta arbeta hårt för att minska andelen ytterligare. I linje med vår hållbarhetsstrategi arbetar våra operationella team med att implementera fler proaktiva interaktioner vilket har lett till en ökning i användandet av kontrollverktyg så att kunder kan upprätthålla ett sunt spelande”, kommenterar Henrik Tjärnström, vd och koncernchef Kindred Group.

”Vi har också anammat ett mer aktsamt tillvägagångssätt mot den yngre demografiska gruppen av kunder, då detta är en grupp som har högre finansiell risk och är mer benägen att uppvisa beroende. Därför har vi satt upp ett mer skräddarsytt närmande för kunder mellan 18-24. Vi kan redan se positiva resultat av att tidigt identifiera personer som uppvisar ett riskbeteende i denna grupp, säger Tjärnström.

Den 11 oktober publicerade Maris Catania, Head of Responsible Gambling and Research på Kindred tillsammans med professor Mark D Griffiths, handledare på hennes forskarutbildning, en referentbedömd vetenskaplig studie som undersöker tillämpningen av DSM-5 kriterierna för spelmissbruk till faktisk online spelbeteende. Denna uppfattning och tillvägagångssätt är grunden för ideologin bakom Kindreds spelarövervakningssystem. Kindred avser att fortsätta arbeta med forskning för att öka transparensen av resultatet genom empiriska studier.

“För att kunna begränsa osunt spelande måste beteendet i första hand identifieras. Vår forskning förser Kindred med verkliga exempel av de kategorier av beteenden som problemspelare uppvisar och som kan användas av Kindreds omsorgsteam för att identifiera potentiella ohälsosamma markörer, säger Mark D Griffiths, professor Nottingham Trent University.

Relaterade Artiklar