Julhandeln kommer att erbjuda betydande prishöjningar för konsumenterna
Hem E-HANDEL Julhandeln kommer att erbjuda betydande prishöjningar

Julhandeln kommer att erbjuda betydande prishöjningar

Publicerat av: Redaktionen

Nya siffror från 1 miljard globala konsumenter visar att inflationen driver tillväxten online

Onlinehandeln i Norden växte med 7% under tredje kvartalet.

Men råvarubristen och ökande produktionskostnader höjer prisnivåerna och minskar tillgången på produkter.

Onlinehandeln fortsätter att öka med rekordfart till 1,2 triljoner USD, men inflationen, snarare än trafikvolymerna, väntas vara motorn i tillväxten. Det visar Salesforce Q3 Shopping Index och prognos för årets julhandel.

I spåren av pandemin har marknaden för återförsäljare, leverantörer och konsumenter blivit mer utmanande. Tillverkningskapaciteten, kostnaden för logistik, och bristen på arbetskraft är alla utmaningar som väntas resultera i högre priser och produktbrist.

Shopping Index Q3
Onlinehandeln normaliseras något efter ett spektakulärt 2020 där tillväxten var 50%. Tillväxten fortsätter såväl globalt som i Norden och drivs av de ökande priserna.

Indexet för Norden visar:

  • Onlineförsäljningen ökade 7% i Norden (11% globalt)
  • Antalet beställningar minskade med 8% (-2% globalt)
  • Samtidigt ökade det genomsnittliga ordervärdet per person med närmare 4%, från USD 98,18 till 101,93.
  • Avbrutna köp var vanligast på mobilen (84%) följt av desktop och tablet som båda ligger på 76%.
  • Sociala medier har drivit mer och mer trafik och ökade med 6% sen föregående år.

Salesforce julhandelsprognos
Salesforce presenterar också sin årliga prognos för julhandeln (1 nov-31 dec). Dessa 5 globala trender förutspås:

#1 Den digitala tillväxten slår nya rekord
Den digitala tillväxten väntas bli 7%, framförallt drivet av ökande priser.

Julhandeln kommer att erbjuda betydande prishöjningar för konsumenterna#2 Ökande priser sipprar igenom hela värdekedjan
Salesforce förutspår en 30% kostnadsökning för tillverkar och återförsäljarledet. Ökningen beror på faktorer såsom brist på råvaror, brist på arbetskraft, ökade fraktkostnader, högre löner etc. Dessa kostnader förväntas att överföras på konsumenterna som kan förvänta sig se prisökningar på uppemot 20%.

En annan trend i spåren av dessa prisökningar är en växande tendens till att skjuta fram sin betalning. Dessa typer av betalningar förväntas fördubblas till 8% av av beställningarna.

#3 Produkttillgänglighet kan vara stora helgboven
Massiva störningar i hela tillverknings- och distributionskedjan gör det troligt att lagren inte kommer att räcka. Råvarubrist, ökade kostnader för varucontainrar och flaskhalsar i hamnar är några orsaker till varför man förväntar sig en 5% minskning av lagerhållningsenheter.

#4 Fysiska butiken blir en viktig del i den digitala strategin
6 av 10 beställningar online kommer att vara påverkade av en fysisk butik. Den fysiska butiken är därför långt ifrån död men kommer istället att spela en ny och viktig roll i kundresan, något som svenska Hästens arbetar aktivt med redan idag.

– Butiken och våra Sleep Coaches är en kritisk del i vår digitala strategi. Med butiker i 46 länder runt om i världen är vi fokuserade på att utöka vår digitala marknadsföring, e-handel och betalningsmöjligheter så att vi kan fortsätta vara en innovatör och marknadsledare. Att kombinera fysisk butik med mobil upplevelse är viktigt för oss. Vi har exempelvis minskat tiden att beställa en säng i butik från en halvtimme till ca två minuter med en iPhone och Salesforce Mobile SDK, säger James Aschberger, Chief Customer & Marketing Officer på Hästens.

#5 En jul utan cookies
Lagstiftning och allmänhetens tendens att stänga av cookies har gjort att handlare behöver tänka nytt kring hur primära kunddata samlas. Fler lojalitetsprogram väntas på marknaden samtidigt som organiska sociala strategier blir centrala. Salesforce förväntar sig att de sociala rekommendationerna ökar med 30%. Dessutom spår man att email till konsumenter får se den största ökningen (18%) på åratal.

– Att erbjuda en digital och personaliserad shoppingupplevelse blir allt viktigare för handlare. Lojalitetsprogram, engagemang i sociala medier och personaliserad e-postmarknadsföring kommer att vara viktiga för julhandeln i år. Vår prognos är en ökning om 30 procent i e-handelstrafiken från sociala medier och 18 procent från personaliserad e-postmarknadsföring denna julhandel, jämfört med förra årets, säger Frank Rombouts, ansvarig för e-commerce på Salesforce i Sverige och Finland.

Relaterade Artiklar