Hem NYHETER Jobb- och Nöjesindikatorn: Svenskarna fortsatt bra på att stanna hemma, mobiltrafiken oförändrad

Jobb- och Nöjesindikatorn: Svenskarna fortsatt bra på att stanna hemma, mobiltrafiken oförändrad

Publicerat av: Redaktionen

Tre lanserade nyligen Jobb- och Nöjesindikatorn som redovisar förändringar i mobiltrafik efter Corona.

Jobb- och Nöjesindikatorn: Svenskarna fortsatt bra på att stanna hemma, mobiltrafiken oförändrad 2

Jobb- och Nöjesindikatorn visar mobiltrafik under mars och april i förändring mot normaltrafik i Tres nät. Index 100=normaltrafik före Corona.

Idag delar vi med oss av uppdaterad anonymiserad data som visar att pendlingen på Sveriges största knutpunkter inte ökar nämnvärt sett över de senaste tre veckorna. Samma sak gäller trafik runt nöjeskvarter på kvällen.

Förra vecka skedde dock en återhämtning efter en rejäl minskning i mobiltrafik under Valborg och första maj. Sedan förra veckan är mobiltrafiken tillbaka på samma nivåer som vi såg för tre veckor sedan.

I Stockholm och Göteborg ökade antalet människor på stadens mest populära nöjesplatser kvällstid med över 20 procent förra veckan jämfört med veckan dessförinnan. I Malmö var ökningen något mindre, 7 procent. Förklaringen till den stora procentuella ökningen förra veckan är att mobiltrafiken gick ned kraftigt under första maj och Valborg. Nu är trafiken tillbaka på samma nivåer som veckan före Valborg.

– Vi trodde att det varmare vädret förra veckan och en generellt positivare ton i medierna skulle ge en större ökning. Svenskarna verkar dock lyssna på myndigheterna och håller sig hemma. Totalt ligger vi nu stabilt på mobiltrafiknivåer som är cirka 35-45 procent mot normaltrafiken i våra nät runt centralstationer, säger Mårten Lundberg, kommunikationsdirektör på Tre Sverige.

Jobb- och Nöjesindikatorn

För att få en bild av hur svenskarna rör sig och anpassar sig efter myndigheternas rekommendationer delar Tre löpande med sig av uppdaterad anonymiserad nätverksdata i det vi kallar ”Jobbindikatorn”, för hur vi rör oss på morgonen, och ”Nöjesindikatorn”, för hur vi rör oss kvällstid.

Jobbindikatorn undersöker mobiltrafik på Centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 08:00 – 09:00. Resultaten visar att svenskarna är fortsatt bra på att stanna hemma dagtid men att vi kunde se en ökning förra veckan. I Stockholm var ökningen hela 27 procent, i Göteborg 22 procent och i Malmö 19 procent. Den stora procentuella ökningen förklaras nästan helt av minskad trafik på Valborg och 1 maj.

Om vi jämför förra veckan med veckan före valborg, 20 – 26 april som var en fullständig arbetsvecka, så har antalet människor i morgonruschen inte förändrats nämnvärt. Mobiltrafiken är upp fem procent i Stockholm och fyra procent i Göteborg samt ned sju procent i Malmö. Man kan alltså konstatera att storstadsborna är fortsatt bra på att stanna hemma dagtid.

Nöjesindikatorn, som undersöker hur många människor som rör sig runt de mest populära nöjesplatserna i Stockholm, Göteborg och Malmö mellan 20:00 – 21:00 varje vecka, visar en kraftig ökning förra veckan.

Vid Stureplan i Stockholm ökade antalet människor i rörelse under kvällstid med 22 procent jämfört med veckan innan. På Kungsportsplatsen i Göteborg var ökningen ännu större, hela 25 procent. Vid Lilla torg i Malmö ökade antalet människor inte riktigt lika mycket, men ändå en klar ökning, sju procent.

På samma sätt som jobbindikatorn så förklaras hela ökningen med minskad trafik på Valborg och första maj. I Göteborg och Malmö kan man till och med se en liten minskning i Nöjesindikatorn om man jämför med veckan före Valborg.

Jobbindikatorn utgår från ett index på hundra som anger normaltrafik före Corona. Indikatorn anger mobiltrafik i procent mot normalindex, se data nedan. Bifogat finns även spindelnätsdiagram kring datatrafiken på de ovan nämnda platserna vid givna tider.

Jobbindikatorn – Morgon 08:00 – 09:00
Vecka Index
Stockholm – Centralstationen Normalvecka 100
14 33
17 43
18 35
19 45
Göteborg – Centralstationen Normalvecka 100
14 31
17 35
18 30
19 36
Malmö – Centralstationen Normalvecka 100
14 40
17 44
18 35
19 42
Nöjesindikatorn – Kväll 20:00 – 21:00
Vecka INDEX
Stockholm – Stureplan Normalvecka 100
14 32
17 52
18 42
19 52
Göteborg – Kungsportsplatsen Normalvecka 100
14 34
17 52
18 36
19 45
Malmö – Lilla Torg Normalvecka 100
14 57
17 74
18 66
19 71

Så är uträkningarna gjorda: ”Jobbindikatorn” och ”Nöjesindikation” utgår från ett index, 100, vilket motsvarar genomsnittstrafiken på de olika platserna morgontid och kvällstid i januari och februari innan de tuffare restriktionerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten trädde i kraft. Morgonmätningarna görs mellan kl. 08 och 09 och kvällsmätningarna mellan kl. 20 och 21. Mätningarna jämförs mot Index 100 för att därifrån kunna se utvecklingen över tid.

Relaterade Artiklar