IT-Total AB och TRACE levererar digital dagbok baserad på Lequinox-teknologin till entreprenadbranschen
Hem TRENDER IT-Total AB och TRACE levererar digital dagbok baserad på Lequinox-teknologin till entreprenadbranschen

IT-Total AB och TRACE levererar digital dagbok baserad på Lequinox-teknologin till entreprenadbranschen

Publicerat av: Redaktionen

Interoc VVS AB är en av de kunder som är först ut att använda den digitala dagboken från TRACE.

IT-Total AB och TRACE levererar digital dagbok baserad på Lequinox-teknologin till entreprenadbranschen 2Med hjälp av den digitala dagboken kan Interoc digitalisera dokumentationsprocessen vid en entreprenad. I praktiken ger detta betydande vinster i form av tidsbesparing och minskade kostnader, samtidigt som den möjliggör förbättrad spårbarhet i processen för alla deltagande parter. Just möjligheten till spårbarhet för alla parter är en central funktion både under och efter ett projekt.

Den digitala dagboken supporteras av en ny teknologi på marknaden som heter Lequinox® och som idag distribueras via IT-Total och Hewlett Packard Enterprise (HPE). Denna teknik gör det möjligt att digitalisera processer samtidigt som spårbarheten fördelas till alla parter. På detta sätt kan alla i en interaktion påvisa vem som gjort vad, med vem, i vilken roll och vid vilken tidpunkt.

Tekniken möjliggör bland annat säker identifiering, rollbaserad signering, kryptering av digitala dokument och automatisk spårbarhet. Hanteringen av dokument uppfyller alla regler och lagar och sparas med hänsyn till äganderätten i decentraliserade arkiv kopplade till respektive deltagande företag.

– Henrik Andersson, Platsansvarig Interoc VVS säger: ”Med den nya dagboken från TRACE, med signerings och deltagarfunktion, så är det mycket enklare att följa vem som har gjort vad, när och hur. Alla som signerar får en exakt likvärdig juridisk handling och den sparas som ett spårbart kvitto i min databas. Vid projektsammanställning så underlättar det enormt att vi hittar hinder, avvikelser och tillägg och med den digitala dagboken så blir hanteringen mycket enklare. Det blir faktiskt smidigare att signera dagböcker när de inte är i pappersform och vi ser minst 60 % arbetsbesparing samtidigt som vi förbättrar de juridiska handlingarna genom att vi även kan bifoga bilder som också signeras.”

– Göran Sundlöf, Projektledare i Interoc VVS AB instämmer: ”Dokumentation såsom ändring/tilläggsarbeten, egenkontroll, avvikelse, kontrollplan leder till att den digitala KMA pärmen stärks enormt nu när vi har Lequinoxbaserade produkter.

Målsättningen är att BIM processer i entreprenadbranschen skall förstärkas samtidigt som de skall bli enklare att genomföra, säger Cent Gustafsson VD TRACE.

– Anna Granö, Managing Director HPE Sverige säger: ”Utvecklingen inom digitaliseringen går otroligt snabbt och detta skapar också nya utmaningar och krav på bland annat spårbarhet och integritet i digitala processer. Med hjälp av Lequinox-teknologin kan vi bemöta dessa utmaningar och samtidigt bidra till den digitala utvecklingen via vår Lequinox-infrastruktur och vårt globala partnernätverk samt Cloud28+. Alla applikationer, som bygger på denna teknik är välkomna bidrag till den digitala utvecklingen.”

IT-Total är en leverantör av tjänster inom IT infrastruktur samt en Cloud Service Provider inom Cloud28+.

– Christer Alm, VD IT-Total säger: “Vi ser en enorm potential i Lequinox och TRACE, inte bara för entreprenadbranschen utan för att kunna automatisera pappersbaserade processer för alla branscher. Vi levererar i dag den tekniska plattformen samt licenserna för lösningen.”

Relaterade Artiklar