Increasor förvärvar Gigamex – mobilreparatör i Stockholm
Hem PRODUKTNYHETER Increasor Tech Invest AB förvärvar Gigamex – mobilreparatör i Stockholm

Increasor Tech Invest AB förvärvar Gigamex – mobilreparatör i Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

Increasor Tech Invest AB (publ) (“Increasor”) har idag ingått ett bindande avtal med ägarna av Gigamex Holding AB (“Bolaget” eller “Gigamex”) avseende ett förvärvsavtal där Säljarna avyttrat en digital mobilreparatör med tre fysiska butiker runt om i Stockholm.

Bolaget, som även köper och säljer begagnade mobiltelefoner, omsatte under 2021 ca 18 MSEK med ett positivt resultat.

Increasor förvärvar Gigamex – mobilreparatör i StockholmBolaget har nyligen tagit fram ett godkänt franchisekoncept vilket ökar möjligheterna för att snabbt skala upp verksamheten framgent och expandera med fler fysiska butiker i Sverige.

Tillsammans med förvärvet av Repair24 täcker Increasor andrahandsmarknaden för mobiltelefoner i Stockholm och i de södra delarna av Sverige. Genom franchisekonceptet har man god potential att på ett snabbt sätt skala upp denna del av koncernen för att bemöta den snabbväxande marknaden.

– Gigamex har placerat sina butiker strategiskt, i tunnelbana och i anslutning till stor matvarubutik. Ägarna har framgångsrikt drivit verksamheten i drygt 10 år med väldigt goda kundomdömen. Vi stärker vår position ytterligare genom förvärvet och vi står nu väl rustade att möta den kraftiga marknadstillväxten i Sverige och i världen. Genom våra övriga dotter- och portföljbolag har vi den kompetens som krävs för att våra senaste förvärv på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska kunna expandera vilket gör oss extremt konkurrenskraftiga, säger Andreas Trouin, vd Increasor Tech Invest.

Relaterade Artiklar