Säkerhetsprodukter för obemannade butiker
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET I den obemannade butiken vid Brollsta Golfklubb använder man sig av Coreparts lösning

I den obemannade butiken vid Brollsta Golfklubb använder man sig av Coreparts lösning

Publicerat av: Redaktionen

När det gäller säkerhetssystem är det ofta snabba ryck som gäller, såväl vid installation som service.

Tack vare ett kundunikt lager från Elektroskandia garanteras Corepart AB alltid hög tillgänglighet av produkter.

Corepart är en helhetsleverantör inom säkerhet som främst arbetar med installation av inbrottslarm, kameraövervakning, brandlarm och passersystem.

Sedan ett år tillbaka ägs man av Nordic LEVEL Group, som är en leverantör inom högsäkerhet.

– Vi har huvudkontor i Stockholm, men arbetar över hela landet. Med vår affärsmodell Security as a Service är vår målsättning att modernisera traditionella säkerhetslösningar och erbjuda kunderna att hyra produkterna och funktionen till en månadskostnad istället för att köpa. En flexibel och smidig lösning. Förutom traditionella säkerhetsinstallationer erbjuder vi även ett koncept med lösning för obemannade butiker tillsammans med vår samarbetspartner HonestBox, berättar Araz Barthelson Bahdjat, affärsområdeschef för Securified Access inom Corepart.

Trygg och säker miljö

Securified Access by Corepart är en lösning för att kunna driva butiker delvis eller helt obemannade. Det är en lönsam investering för företaget och deras kunder kan handla när det passar i en trygg och säker miljö. Detta ställer dock krav på ett integrerat och heltäckande säkerhetssystem.

– Det är idag en mycket stor efterfrågan på våra lösningar för obemannade butiker, inte minst i glesbygdsområden där det annars kanske inte vore lönsamt att fortsätta med en butik. Men även i storstäder satsar företag allt mer på obemannade butiker. Bland våra kunder märks bland annat dagligvaruhandel och kioker men även olika typer av showroom. Tillsammans med HonestBox har vi levererat system till cirka 350 butiker och har idag ramavtal med sex rikstäckande butikskedjor, säger Araz Barthelson Bahdjat och fortsätter:

– Vi är installationspartner till HonestBox och projektleder även installationerna. I vårt helhetskoncept för butiker ingår bland annat övervakningskameror, passersystem, kassasystem, kättinggaller och jalusier samt installation. Alla lösningar skräddarsys efter kundens behov.

Molnbaserade kameror

Securified Access by Corepart omfattar bland annat övervakningskameror utanför butiken, ett passersystem med identifiering med mobilt bank-ID, övervakningskameror i butiken samt utcheckning. De smarta, molnbaserade kamerorna följer den dagliga verksamheten, reagerar på rörelser, ljus samt otillåtna rörelsemönster och larmar om något inträffar. Kamerorna kan också skicka information till högtalare som läser upp förinspelade meddelanden.

– Vi har under flera år köpt säkerhets- och installationsmateriel hos Elektroskandia. De övervakningskameror från AVA, som vi använder beställde vi dock tidigare direkt från tillverkaren som skickade oss från deras fabrik. Problemet var bara att vi aldrig hade full kontroll på leveranserna och det kunde ta längre tid för oss att få kamerorna än vi räknat med. Därför var det en positiv nyhet för oss när Elektroskandia började sälja AVA på den svenska marknaden och vi köper nu även kamerorna från dem, vilket inneburit hög tillgänglighet samt att vi kan få all den materiel vi behöver från en leverantör, säger Araz.

Vinner tid

– Om det blivit något fel i en säkerhetsanläggning så måste det kunna åtgärdas snabbt. Ett larm måste kunna larma och passersystemet ska fungera och släppa in personalen men låsa ute obehöriga och kamerorna behöver vara i drift för att övervaka. Därför måste installatören snabbt ha tillgång till den materiel som krävs vid ett serviceärende. För att garantera högsta möjliga tillgänglighet föreslog jag därför att vi skulle upprätta ett kundunikt lager i Coreparts lokaler. Det innebär att vi äger lagret och Corepart faktureras först när de skannat ut artiklar, med hjälp av mobilen, från lagret. På så sätt har de alltid snabb tillgång på all den materiel de använder ofta samtidigt som de slipper investera i ett eget lager, säger Kristoffer Magnesten, national key account manager Elektroskandia.

Säkerhetsprodukter för obemannade butikerSedan årets början har Corepart ett kundunikt lager från Elektroskandia i sina lokaler i Järfälla. Det innehåller bland annat kameror, switchar, larmprodukter och installationsmateriel. Totalt är det cirka 60 olika artiklar i lagret, som löpande fylls på av Elektroskandia.

– Det här är en jättebra lösning som passar oss perfekt. Det kundunika lagret ger oss trygghet och vi vinner mycket tid, säger Araz Barthelson Bahdjat.

Se filmreportage från projektet här:

Volt 9 -23 Säkerhetsprodukter för obemannade butiker on Vimeo.

Relaterade Artiklar