Hem LEVERANTÖRERHUAWEI Huaweis trådlösa 5G- och nätverksutrustning har godkänts av GSMAs system för säkerhetssäkring av nätverksutrustning

Huaweis trådlösa 5G- och nätverksutrustning har godkänts av GSMAs system för säkerhetssäkring av nätverksutrustning

Publicerat av: Redaktionen

GSMA Nesas, som är allmänt accepterat inom branschen, säkerställer att den berörda utrustningen uppfyller säkerhetskraven för 5G-nät och kraven på tillförlitlighet.

Huaweis trådlösa 5G- och nätverksutrustning har godkänts av GSMAs system för säkerhetssäkring av nätverksutrustning 3Genom den integrerade bedömningsprocessen undviks fragmenterade bedömningar och de kostnader de medför, samtidigt som insynen i säkerhetsskyddsnivåerna i branschen förbättras genom visuella och mätbara resultat. NESAS omfattar 20 bedömningskategorier, där säkerhetskrav och en bedömningsram för produktutveckling inom 5G-området och livscykelprocesser för produkter definieras. Dessutom använder man sig av säkerhetstestfall som definieras av 3GPP för att bedöma nätutrustningens säkerhet.

Relaterade Artiklar