https://it-retail.se/kundraknare-i-realtid-hjalper-butiker-att-fa-kontroll/
Hem E-HANDEL KINTO Share – Toyotas nya bildelningstjänst

KINTO Share – Toyotas nya bildelningstjänst

Publicerat av: Redaktionen

Affärsidé

https://it-retail.se/kundraknare-i-realtid-hjalper-butiker-att-fa-kontroll/
KINTO är ett eget varumärke inom Toyota-koncernen där det erbjuds olika typer av smart och effektiv mobilitet.

Genom KINTO förflyttar sig Toyota från ett bilföretag till ett mobilitets-företag med mål att erbjuda ett flexibelt och problemfritt sätt att förflytta sig.

KINTO Share är tjänsten som är först ut i Sverige och bygger på ett nätverk av stationsbaserade bilar med tillhörande parkering. Här kan kunderna välja på ett stort utbud av elhybridbilar och betalar bara för den tid och körsträcka de använder bilen. Utan att behöva tänka på service, tvätt, parkering, trängselavgifter mm.

När KINTO Share skulle lanseras i Sverige fick Ateles uppdraget att hjälpa till med onboarding av kunderna där fokus var att tillsammans med KINTO tydligt förklara tjänsten och göra det enkelt att registrera sig. Detta gjordes genom att bygga en webb-plats med fokus på användarupplevelse, teknik och tillväxt.

Onboarding

Under hela projektet har Ateles haft ett mycket nära samarbete med insyn i projektets olika delar och kört ett fullt ut agilt projekt. Ett projekt där alla parter hela tiden kunnat fokusera på det som varit viktigast och lärt oss längs vägen. Ateles ansvarsområde har varit att bygga webbplatsen som syftar till att förklara hur KINTO Share fungerar samt hjälpa användarna att komma igång och använda tjänsten. Att skapa en intuitiv och tydlig onboarding har vart centralt i hela utvecklingsprocessen.

– En stor fördel har varit att vi kunnat erbjuda ett helt team med resurser inom UX, design, business optimization, tech lead, lösningsarkitekt, utvecklare med mera. Kinto är verkligen ”custom build” från första sekund och helt byggt efter kundens perspektiv där vi fått göra den optimala onboardingen för deras kunder. Tobias Engström, CSM, Ateles.

Utmaningar

En stor utmaning för KINTO var att det redan fanns ett antal liknande tjänster på marknaden. Därför blev det väldigt viktigt för Ateles att hjälpa Kinto med synbarheten och att nå ut med sin nya tjänst på ett bra sätt. I den delen av projektet har arbetet starkt fokuserats på SEO och SEM samt att forma en långsiktig plan för trafik till tjänsten samt tillväxt av antalet användare.

Tekniskt sett har en av utmaningarna legat i de flertal integrationer som krävts för att samla in all kundinformation som krävs för registrering av användare i tjänsten. Uppslag av körkort, kontroll av kreditupplysning och registrering av kreditkort är några av de delar som teamet hjälpt Kinto att sy ihop i lösningen.

– Det har varit oerhört spännande att få vara med i detta projekt redan från uppstarten och se hela tjänsten växa fram. Nu ser man Kinto-bilarna lite överallt i Stockholm och det känns mycket glädjande att se hur bra KINTO-teamet har lyckats med sin lansering. Tobias Engström, CSM, Ateles

Tech

 • Single page Application med React & Gatsby
 • CMS, DAM och PIM i Pimcore
 • Integrationer om 3e-partsystem via Azure API Gateway
 • Integration mot CRM

Creative

 • Användarresor
 • Personas
 • “Low and high fi” klickbara prototyper
 • Kartläggning av användarbeteende

Growth

 • KPI översyn i “dashboard”
 • CRO-analys
 • Live användartest
 • Online användartestning

Användarupplevelse

Projektet inleddes med en workshopserie tillsammans med Kinto för att arbeta fram vision, mål, målgrupp samt analysera och kartlägga olika behov. Stort fokus har även varit att ta fram kundresor samt att prioritera dem vilka gett en stabil grund att stå på inför nästa steg, den interaktiva processen. Den interaktiva processen drog sedan igång för att successivt börja utforma den visuella tjänsten och med hjälp av papper och penna påbörjades skissandet med fokus på flöde och koncept. När ett flöde eller koncept kändes landat visualiserades processen i en enkel klickbar prototyp.

– KINTO har varit mycket insatta i hela utvecklingsprocessen, varit noggranna och haft en klar och tydligt bild över vad de vill uppnå. Vilket har resulterat i att hela processen genomförts med ett tight samarbete tillsammans med kunden. Matilda Nilsson, UX-designer, Ateles.

Användarupplevelse, flöde och konverteringsoptimering är det som varit i huvudfokus under det tidiga skedet av projektet. Projektet har utformats enligt MVP (minimum viable product) principen vilket innebär fokus på de viktigaste flödena och funktionerna som krävs för att kunna genomföra de mest prioriterade kundresorna. I praktiken innebär det en ”build-test-learn”-process för att ständigt förbättra och berika tjänsten.

Utmaningar

Projektet var från början ett vitt papper, vilket både har varit kul men också en stor utmaning. En ständig utmaning ur ett UX-perspektiv har varit att hitta balansen mellan användarnas behov och de tekniska begränsningarna samt affärsmålen. Något som varit en utmaning även i detta projekt men som hanterats bra genom tighta dialoger mellan teamet och med kunden.

– Det roligaste har varit att få jobba med en kund som haft samma driv och energi att driva projektet på det sätt som vi gör. Då får man mer energi och motivation till att leverera sitt yttersta. Matilda Nilsson, UX-designer, Ateles.

Relaterade Artiklar