Hem NYHETER Halvårsredovisning: Dags att fokusera på digital arbetsmiljö och säkerhet.

Halvårsredovisning: Dags att fokusera på digital arbetsmiljö och säkerhet.

Publicerat av: Redaktionen

Trots den ansträngda ekonomiska situationen som råder började Quentic arbeta med fler än 30 nya kunder under första halvåret. 

Halvårsredovisning: Dags att fokusera på digital arbetsmiljö och säkerhet. 3Plattformen och appen kombineras för att stödja användare när de möter nya regler och krav som uppkommit som en följd av covid-19-pandemin. Covid-19-relaterade riskbedömningar och instruktioner samt erbjudandet av modulerna Arbetsmiljö & Säkerhet, Webbutbildningar, Lagar & Regler samt Risker & Revisioner bidrar med värdefullt innehåll för detta ändamål. Över 100 offentliga förvaltningar använder för närvarande utvalda delar av dessa tjänster och innehåll kostnadsfritt. Allt som en del av Quentics supportkampanj för att bekämpa pandemikrisen.

Quentic, en av de ledande programvaruleverantörerna för Software as a Service (SaaS) på den europeiska EHS- och CSR-marknaden, är optimistiska inför andra halvan av 2020. Trots covid-19-pandemin kunde företaget öka sina återkommande intäkter under de första sex månaderna och fortsätter att expandera sitt team i Europa. Nya anställda anslöt sig till det tyska huvudkontoret, de finska, danska och holländska filialerna samt de nyöppnade kontoren i Frankrike, Spanien, Italien och Sverige.

“Covid-19-pandemin har tvingat världsekonomin att snabbt sakta ner och vi på Quentic har också känt påverkan av detta. Många företag har varit tvungna att skjuta upp beslutsprocesser och situationen förblir utmanande för oss och marknaden” säger Markus Becker, VD Quentic. ”Ändå ser vi positivt på de senaste och kommande månaderna”. En anledning till optimism är att många företag och filialer använder krisen som en möjlighet att öka sina digitaliseringsinsatser.

Vitesco Technologies, Swisslog och Parques Reunidos väljer att optimera sin EHS-hantering med Quentic

Bland de senast upphandlade kunderna är Vitesco Technologies. Under deras planerade spin-off från moderbolaget Continental AG, kommer teknikutvecklaren och tillverkaren av drivlinan numera hantera sina EHS- och CSR-insatser digitalt med Quentic.

Swisslog AG, en leverantör av data- och robotstyrda intralogistiklösningar, har tagit sina första steg för att introducera Quentic. Det schweiziska bolaget kommer att standardisera sina EHS-processer med plattformen och använda den som en del av implementeringen av ISO 45001.

Det intuitiva användargränssnittet som stödjer alla större europeiska språk var en viktig orsak till att den spanska operatören av nöjesparker, Parques Reunidos, valde Quentic. Som en av de ledande i världen i sin bransch arbetar företaget mot att främja sina hållbarhetsstrategier i sina drygt 50 nöjesparker i Europa, USA och Australien för att stärka sin miljöledning och skapa en säkrare arbetsplats för sina drygt 10 000 anställda i 12 länder.

Covid-19 ökar kraven på arbetsmiljö och säkerhet och driver digitaliseringen framåt

Som en integrerad onlineplattform som kan hantera och sammanföra företagets EHS-processer så stödjer Quentic även sina användare vid implementering av de nya hälso- och säkerhetsföreskrifterna som införts som en följd av covid-19-pandemin. Instruktioner om förebyggande av infektioner och distansarbete, som kunde utföras online, och andra covid-19-relaterade riskbedömningsmallar och instruktioner tillhandahölls till kunderna för att underlätta en effektiv och flexibel plan för pandemisk respons och förebyggande av infektioner. Med detta färdiga innehåll har Quentic kunnat stödja offentlig sektor kostnadsfritt under pandemin och kommer att fortsätta göra det. Fler än 100 kommuner och myndigheter har redan utnyttjat detta erbjudande.

Relaterade Artiklar