Hem E-HANDEL Framtidstron i handeln återhämtade sig i augusti

Framtidstron i handeln återhämtade sig i augusti

Publicerat av: Redaktionen

Framtidsindikatorn ökade både för butikerna och e-handeln i augusti jämfört med juli.

Framtidstron i handeln återhämtade sig i augusti 3Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln ökade jämfört med månaden innan, om än från låga nivåer.

– Framtidstron inom butikshandeln har i enlighet med ekonomin i stort återhämtat sig något under sommarmånaderna från den värsta nedgången i våras. Nivån är dock fortfarande en bra bit under den neutrala, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Osäkerheten som följer av coronapandemin påverkar också jobben, visar Svensk Handels Handelsbarometer för augusti.

– Det är tydligt att få handlare vågar satsa på sin verksamhet i det osäkra läge vi befinner oss. Förväntningarna på antalet anställda ligger lägre än försäljningsförväntningarna, säger Karin Johansson.

Även om framtidstron ökar i samtliga delbranscher under perioden, så är förväntningarna lägre jämfört med augusti ifjol och läget fortsatt tufft för många handlare till följd av coronapandemin.

– Framtidstron i dagligvaruhandeln ökar mest under perioden. Men e-handeln ligger fortfarande högst. Karantäntillvaron har gynnat näthandeln samtidigt som coronapandemin har accelererat den digitala omställningen inom handeln, säger Karin Johansson.

Relaterade Artiklar