Hem NYHETER Företagare fortsatt övertygade om butikernas död

Företagare fortsatt övertygade om butikernas död

Publicerat av: Redaktionen

Fysiska butiker har de senaste åren haft det allt tuffare och pandemin gjorde knappast saken bättre.

Företagare fortsatt övertygade om butikernas död 3Så hur kommer de fysiska butikerna stå sig de kommande åren? I en ny rapport från Svea är företagarna överens. 76 procent tror att vi lär se allt färre fysiska butiker framöver. Istället är ett showroom det som flest skulle satsa på.

Tre av fyra företagare tror att de fysiska butikerna kommer bli färre framöver. Det visar Sveas rapport Digital försäljning till företag som gjorts för tredje året i rad. Rapporten baseras på en undersökning av Novus där 500 företagare svarat på frågor om framtiden för fysiska butiker. Knappt var tionde tror att antalet fysiska butiker kommer öka. Istället tror de flesta på andra alternativ. Nästan var tredje skulle välja att öppna ett showroom om de idag startade en fysisk butik, jämfört med sju procent som skulle välja en traditionell butik. Var tionde skulle välja att ha ett fysiskt utlämningsställe.

– Under de senaste åren har det pratats mycket om fysiska butikers vara eller icke vara. Men jag tror frågan mer bör formuleras som ”var kommer fysiska butiker vara relevanta?”. Fysiska butiker är främst beroende av en strategisk geografisk plats, vilket är en av de viktigaste faktorerna till hur framgångsrik butiken är eller blir. E-handeln blir därför allt mer central. Men många företag har en lång väg kvar att gå, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Planerade åtgärder för fysiska butiker

Var femte företag i undersökningen uppger att de i dagsläget har en fysisk butik. Och bara ett fåtal företag planerar åtgärder för sin försäljning till följd av att allt fler butiker fått stängas under den senaste tiden, elva procent svarar detta. En procent uppger att de kommer satsa mer på de fysiska butikerna och lika många menar att de kommer stänga ner. Nästan var tionde uppger istället att de kommer satsa mer på digital försäljning.

– Digital försäljning är inte längre ett alternativ eller komplement. Det är något framförallt företag inom B2C har insett. Oavsett om man är inköpare eller handlar som privatperson så förväntar sig de allra flesta att idag kunna göra köp digitalt. Och med tanke på den vår vi upplevde blev allt fler tvungna att förändra sina köpbeteenden, vilket gynnat de med digital försäljning, säger Thomas Svensson, Partner Manager på Svea Ekonomi.

Relaterade Artiklar