Finlands största expert inom detaljhandelskoncept Puume stärker sitt fäste i Skandinavien
Hem NYHETER Finlands största expert inom detaljhandelskoncept Puume stärker sitt fäste i Skandinavien

Finlands största expert inom detaljhandelskoncept Puume stärker sitt fäste i Skandinavien

Publicerat av: Redaktionen

Puume, den ledande finska leverantören av butikslösningar ska satsa på att bli en heltäckande skandinavisk aktör.

Finlands största expert inom detaljhandelskoncept Puume stärker sitt fäste i Skandinavien 1

Bo Holmlind och Knut Moberg

Nu etablerar Puume sig på den största marknaden i Skandinavien, Sverige. Företaget har utsett Bo Holmlind till VD och Knut Moberg till Sales och Project Manager.

I maj öppnade Puume nytt kontor i strategiska Göteborg. Företaget har genom goda och mångåriga kontakter med den svenska detaljhandeln funnit två nyckelpersoner för att få en stark positionering på den skandinaviska marknaden.

Puume satsar på erfarna kompetenser och har utsett Bo Holmlind till VD. Bo’s uppgift är att etablera och utveckla Puumes organisation och försäljning i Sverige, Norge och Danmark. Bo har även utsetts till Internationell Säljdirektör för Puumekoncernens försäljningskanaler i alla länder. Han har över 20 års erfarenhet av konceptleveranser till detaljhandeln som VD, försäljningschef och kundansvarig för flera stora internationella och nationella varumärken.

Puume har även rekryterat Knut Moberg som Sales och Project Manager. Knut har lång erfarenhet från branschen. Han är van vid konceptutveckling och har har drivit stora internationella roll-outs för globala varumärken med högt ställda krav.

– Att placera verksamheten i Göteborg ger oss en bra utgångspunkt och kan även agera som nav för fortsatt expansion i Skandinavien. Härifrån finns också goda kommunikationer till hela landet och resten av Skandinavien. Flera kända varumärken har även sina huvudkontor här, säger Puume Sveriges VD Bo Holmlind.

Under senaste åren har Puume växt kraftigt i Finland och man har även etablerat sig i Estland för att stärka försörjningsledet med egen personal.

– Vi har redan idag ett antal kunder med en etablering utanför Finland och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på vårt erbjudande inom Norden. Att etablera sig med oss i Skandinavien måste kännas tryggt och enkelt. Sverige är dessutom en intressant marknad för många finländska varumärken. Sverige har en stark detaljhandelsmarknad som är nästan dubbelt så stor som den finländska, med många inhemska varumärken och med en befolkning som har en av Europas starkaste köpkraft, betonar Puume’s koncern VD Juha Porrassalmi.

Den svenska verksamheten ska först säkerställa kapacitet för att ta hand om befintliga Puume-kunder i Sverige. Dessutom ska den nya duon bearbeta den svenska marknaden och hjälpa nya kunder med sina varumärken. Puume planerar flera rekryteringar i Sverige, men ska också dra nytta av koncernens redan omfattande resurser på den svenska marknaden.

– Puume har tagit konceptet med helhetslösningar ett steg längre än de flesta kollegorna i branschen med interna specialistkompetenser och resurser för byggnation och butiksetablering. Vi ser stora synergieffekter av ett samarbete med den finländska moderkoncernen. Vårt löfte att vara en One Stop Partner som kan erbjuda ett heltäckande samarbete genom hela etableringsfasen från idé och design till nyckelfärdig butik, berättar Bo.

Enligt Bo står retailbranschen inför en spännande framtid.

– Branschen måste arbeta hårdare i framtiden för att kunna möta e-handelns konkurrens och attrahera kunder till sina butikslokaler. Som ett komplement till butiker behöver vi skapa miljöer där människor vill trivas och umgås med varandra, säger Bo.

Puume utforskar, lär sig och utvecklar nya sätt på vilka den traditionella butiken och nätbutiken kommunicerar bättre med varandra.

– Betydelsen av kvalitet och innovationer i butiker och shop-in-shops växer och fysiska upplevelser blir viktigare och viktigare för konsumenten

Relaterade Artiklar