Fem snabba -med Niklas Knight
Hem E-HANDEL Fem snabba -med Niklas Knight

Fem snabba -med Niklas Knight

Publicerat av: Redaktionen

Best Transport expanderar nu kraftigt i en tid då e-handeln växer med enorm takt.

Fem snabba -med Niklas Knight 2Målsättningen är att bli det självklara valet för framtidens konsumenter, men kundernas nya leveransbehov har också lett till utmaningar.

Fråga 1: Vad ser du som den största utmaningen för transportbranschen?
Dagens konsumtionsbeteende har förändrats marknant de senaste åren i och med ehandelns tillväxt, vilket helt har ritat om spelplanen för transportföretagen. Slutkonsumentens krav på service är nu betydligt högre vilket kräver större ansträngningar från transportsektorn.

Fråga 2: Vad ser ni för förändrat konsumentbeteende hos era slutkunder?
Slutkonsumenten anpassar sig inte längre efter villkor som fungerade för några år sedan. Vi ser en efterfrågan på hemleveranser med valbara tider, korta leveransfönster och att kunna få leveransen till alternativa platser. Att framtidens leveranser måste vara snabbare och mer flexibla är knappast en underdrift.

Fråga 3: Hur bemöter Best Transport kundens förändrade krav på leveranser?
Vi utvecklar kontinuerligt våra leveranstjänster. Fokus är på samma dag-leveranser och vi strävar efter kortare tidsfönster, men också mot att ligga i framkant för innovativa lösningar. Exempelvis har vi implementerat digitala lås från Qlocx i ett pilotprojekt för hemleveranser och nästa steg är att introducera lördagsleveranser.

Fråga 4: Best Transport har befunnit sig i en expansionsfas och trefaldigat omsättningen sedan 2014. Vad är företagets fokus nu?
Under 2017 fortsatte vi att växa inom vår huvudverksamhet, B2B-bud, men vi har också vuxit tillsammans med e-handeln. Vi siktar på att utöka med fler strategiskt viktiga samarbeten under kommande år, som vi har med exempelvis Apotea, Åhléns och Boozt. Vi jobbar även med att slutföra samarbeten som sätter oss i teknisk framkant och ökar våra investeringar inom detta område.

Fråga 5: Vad vill du se för utveckling från aktörer i transportbranschen?
Transport- och logistikbranschen har tidigare dragits med relativt dåligt rykte, vilket är oförtjänt. Jag har en önskan om att stärka företaget och branschen i hopp om att locka nya talanger. Branschen måste bli bättre på att ta fram gemensamma standarder för att höja nivån. Att branschen tar ett gemensamt ansvar är vad som krävs för att hänga med in i framtiden, där kunderna redan befinner sig.

Relaterade Artiklar