E-handeln driver tillväxten av sällanköpsvaror
Hem E-HANDEL E-handeln driver tillväxten av sällanköpsvaror

E-handeln driver tillväxten av sällanköpsvaror

Publicerat av: Redaktionen

Under helåret 2017 ökade e-handeln i Sverige med 16 procent, jämfört med samma period i fjol.

E-handeln driver tillväxten av sällanköpsvaror 2Vi närmar oss en brytpunkt i detaljhandeln, där e-handeln tar allt större del av försäljningstillväxten inom sällanköpsvaruhandeln. Det framgår av E-barometern för helåret 2017 som PostNord ger ut i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Prognosen var högt ställd för e-handelns tillväxt under 2017, hela 17 procent i början av året. Utfallet hamnade nära, men försäljningen nådde inte riktigt hela vägen till prognosen. Med en sextonprocentig tillväxt under helåret 2017 kan vi ändå konstatera att e-handeln fortsätter att ta mark. Det betyder också att e-handeln i Sverige omsätter 67 miljarder kronor och motsvarar knappt 9 procent av den totala detaljhandeln.

– Fortsätter e-handeln att utvecklas i samma takt som den gjort hittills kommer e-handeln om fem år att ha fördubblats, vilket ställer nya krav på detaljister och leverantörer. Redan idag har det förändrade konsumentbeteendet påverkat hur detaljhandelslandskapet ser ut, men handeln har ständigt förändrats – det går bara snabbare nu, säger PostNord Sveriges detaljhandelsanalytiker Carin Blom.

E-handeln växer snabbt, numera inte bara med procentuellt starka siffror utan även i kronor och ören.

E-handelns andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har fördubblats för varje år de senaste tre åren, och under 2017 motsvarade e-handelns ökning drygt 80 procent av tillväxten inom sällanköp.

I E-barometern kunde vi redan vid halvårsskiftet konstatera att svensk detaljhandel var nära en brytpunkt, då e-handeln stod för all försäljningstillväxt inom sällanköpsvaruhandeln under första halvan av året. När tillväxten i de fysiska butikerna avtar kommer många detaljister att få det tufft. Några av de branscher vars fysiska butiker har det extra tufft för tillfället är elektronikhandeln och modehandeln. Nu säljs knappt var tredje elektronikprodukt på nätet och modebranschen på nätet motsvarar 16 procent av den totala modehandeln. Räknar vi med all konsumtion från utländska sajter blir den andelen ännu högre. Det är två branscher som möter en stenhård konkurrens, med prispress och nya konsumentbeteenden.

Den yngre generationen verkar ha flyttat sin konsumtion från köpcentrumen in i mobiltelefonen. Tittar man på var de gjorde sitt senaste köp och jämför 2015 med 2017 tappade köpcentrumen hela 9 procentenheter av den yngre generationen till fördel för shopping via mobilen. Det blir en utmaning för den fysiska handeln att möta detta beteende.  Räddningen för de fysiska butikerna är att satsa på det personliga mötet, på service, upplevelser och tjänster. Vi kommer sannolikt på sikt att se färre butiker av dagens slag, men även nya typer av format och koncept som växer fram där tekniken stödjer personalen i butik för en bättre köpupplevelse.

– Viktiga faktorer för att frodas i det nya detaljhandelslandskapet kommer att vara att kartlägga kundresor, förstå konsumentbeteendet och snabbt utveckla sitt erbjudande efter detta. Det här kan vara den riktiga vattendelaren för vilka som lyckas fånga konsumenternas hjärtan framöver och vilka som inte gör det, säger Carin Blom.

Helårets vinnarbransch på nätet blev barnartiklar och leksaker som ökade med starka 23 procent. Tidsbesparingen och bekvämligheten är två starka drivkrafter till branschens framgångar på nätet. Den här kategorin präglas framförallt av en stark mobilanpassad konsument, där möjligheten att handla på språng eller i soffan är behållningen.

E-barometern i sammanfattning:

  • E-handeln ökade med 16 procent under helåret 2017, vilket betyder att e-handeln nu står för 8,7 procent av detaljhandeln.
  • E-handeln omsatte 67 miljarder kronor under 2017.
  • Två av tre svenska konsumenter angav under 2017 att de handlade på nätet under en genomsnittlig månad. Högst var andelen i december då hela 74 procent e-handlade.
  • De mest e-handlade varorna under året var kläder och skor (37 procent), skönhet och hälsoprodukter (28 procent) samt mediaprodukter (28 procent).

Ladda ner hela rapporten E-barometern helåret 2017 här: www.postnord.se/ebarometern

Relaterade Artiklar